Biblioteka

Knjiga „Ovo je Moja Reč“ na italijanskoj televiziji RAI

Da li još neko kaže da je televizijska publika zainteresovana samo za spoljašnjosti: 850.000 gledalaca videli su na italijanskoj televiziji emisiju o jednoj knjizi koja je u medjuvremenu postala svetski poznata.

OPŠIRNIJE… 

 

Čitajte knjigu – Uzrok i nastanak svih bolesti – Ono što čovek seje to će i žeti

Hrist, Gospod, Spasitelj čovečanstva je preko Gabriele, Proročice Božje u ovom moćnom vremenu preokreta u kojem se nalazimo, dao ovu fundamentalnu Objavu godine 1986 – dakle u jednom vremenu kada je priroda na Zemlji bila još u velikoj meri zdrava, tako da su mogla biti data uputstva koja se odnose na vodu, sunčevu svetlost i na delovanje prirodnih sredstava za lečenje koja pospešuju zdravlje. U brojnim Objavama, od kojih su neke dâte čovečanstvu još pre trideset godina – a i sasvim posebno u ovoj Objavi koja je pred nama – u Objavi «Uzrok i nastanak svih bolesti», Hristov Božji Duh je neprestano, uverljivo i snažno upozoravao na opasnosti koje prete svetu ukoliko se čovečanstvo ne preobrati.

OPŠIRNIJE… 

 

Čitajte knjigu – Put ka Kosmičkoj svesti – knjige 2 i 3

Put ka Kosmičkoj svesti – sreća, sloboda i mir, put oslobadanja, može samo onda da se ide ako smo svesni onoga šta želimo. Šta želimo mi ljudi? Najčešće težimo spoljašnjoj sreći. To znači biti vezan, za materiju. Želimo li zloglasnu ljudsku slobodu? Onda ćemo se udaljavati od bližnjeg, tako često dok god verujemo da je drugi kriv, i dok mi ne budemo želeli da sa njim više imamo bilo kakvu vezu. A mir? Da, gde je mir ako posmatramo naš svet?

OPŠIRNIJE… 

 

Čitajte brošuru – Prorok br. 10 – Mladić i prorok

Ono temeljno u našem vremenu za razmišljanje i samospoznaju. Sve više ljudi polako shvata da postoji reinkarnacija, koja je bila mnogim vekovima nepredvideno poricana od strane sludbenih crkava; oni dakle veruju u ponovno otelovljenje duše što naravno znači da mi sa sobom u ovo zemaljsko postojanje donosimo grešne programe iz predašnjih egzistencija, npr. želju za telesnošžu, dakle za seksualnošću. Kod jednih je ta želja više izražena, kod drugih manje. Jedan u svojoj misaonoj slici ima seksualne ekscesne želje, drugi se preko seksualnosti želi opustiti ili upravo polnim životom želi vezati drugoga za sebe. Ima puno različitih lanaca koji vezuju. No svaki vezujući lanac, takode i seksualnost, želi nešto za sebe za ego ili za sopstveno telo.

OPŠIRNIJE…

 

Čitajte knjigu – Reč HRISTA BOŽJEG čovečanstvu pre nego što ovaj svet prođe- BLIŽE BOGU U SEBI

Božja reč je u ovo vreme najveći dar Neba čovečanstvu. Neposredno u proročkoj reči i kroz Gabriele, Njegovu proročicu i izaslanicu, govori nam Bog, Večni, o svemu što mi ljudi treba da znamo. On kaže šta nam je potrebno, da bismo shvatili velike duhovne povezanosti, prepoznali pojave u svetu, u svojim uzrocima, u njihovoj osnovi i njihovim podlostima; i On pokazuje svakome čoveku kako da kroz istinito učenje Isusa Hrista, aktivnom primenom Božjih zapovesti i Isusove Besede na Gori u svakodnevici, korača putem nazad u večnu domovinu. Avgusta 2005. godine Hrist Božji nam je darovao jednu sveobuhvatnu objavu koju je On naslovio ovako: „Reč Hrista Božjeg čovečanstvu, pre nego što ovaj svet prode. Bliže Bogu u sebi!“

OPŠIRNIJE… 

 

Čitajte knjigu – PUT ka Kosmičkoj svesti – sreća sloboda i mir knjiga 1

Put u kosmičku svest „ Put ka kosmičkoj svesti“ – cilj koji stvarno mnogo obećava. Postoji li zaista tako nešto? A ako postoji – ko nam ga može pokazati? Pokazati nam ga može samo onaj koji je tim putem i sam išao, i koji živi u toj svesti. Upravo stoga što će najvećem broju nas na prvi pogled izgledati neverovatno da je tako nešto moguće. Gabriele nam u ovoj maloj brošuri objašnjava ponajpre neke etape svog sopstvenog puta koji ju je vodio ka ovoj svesti. Ona nam omogućuje da steknemo uvid u neke od koraka koje je ona sama činila na tom putu – i mi potom naslućujemo da ni za nju, koju je Bog, Otac svih nas, pozvao da bude Njegova Proročica i izaslanica za ovo vreme, put ka kosmičkoj svesti nema ničeg zajedničkog sa nekakvim iznenadnim „doživljajem prosvetljenja.“

OPŠIRNIJE… 

 

Čitajte knjigu – Ako jedeš meso obolećeš

Jedan bitan preduslov za održavanje zdravlja ljudi jeste odgovarajuca ishrana, u kojoj moraju biti zastupljene sve hranljive materije optimalnog kvaliteta i u odgovarajucoj kolicina. U mnogim siromašnijim zemljama na našoj planeti ishrana nije primerena, što vodi oboljenjima koja direktno zavise od ishrane, kao npr. Do smanjene otpornosti na infekcije usled oslabljenog imunološkog sistema. U zemljama u kojima vlada blagostanje, oboljenja koja zavise od ishrane su isto tako veoma cesta; u svakom slucaju, glavni uzrok ovde leži u prevelikom unošenju energije i masnoca. Na prvom mestu statistika o bolestima su danas oboljenja srca i krvotoka prouzrokovana arteriosklerozom, dijabetes mellitus (šecerna bolest) sa svojim naknadnim komplikacijama, kao i zlocudni tumori. Pored toga još dolaze degenerativna oboljenja skeleta i zglobova, kao što su osteoporoza i artroze. Kod najveceg broja oboljenja civilizacije važan, i cesto cak odlucujuci faktor koji izaziva bolest, jeste pogrešna ishrana.

OPŠIRNIJE… 

 

Čitajte knjigu – Sam u partnerstvu i braku? Sam u starosti? Život u jedinstvu

Sam u partnerstvu i braku? Sam u starosti? Život u jedinstvuMnogo ljudi, vrlo mnogo – da ne kažemo: svi su direktno ili indirektno u potrazi za ljubavlju, srecom, zbrinutošcu i domovinom. Mnogi traže celoga života i najkasnije u starosti dodu do za-kljucka da nisu našli ljubav, srecu, domovinu i zbrinutost. To ponekog coveka cini tužnim i cesto nesrecnim. Upravo stariji covek oseca se usamljen i izložen jednom nestalnom i nesigurnom periodu. Dugogodišnje životno iskustvo pokazalo mu je: nigde u svetu ne postoji sigurnost, trajna ljubav i trajna sreca.

OPŠIRNIJE… 

 

Važna uputstva i upozorenja na Unutarnjem putu

Draga sestro, dragi brate, Ako se odluciš da slediš ovaj duhovni put u Univerzalnom životu, tada u svom unutarnjem treba da budeš spreman da svoj život dosledno usmeriš prema ucitelju u sebi, prema Hristu. Ti onda ne bi smeo pored ovog intezivnog tecaja da obavljaš nikakve druge duhovne vežbe, cak iako se one nazivaju „hrišcanskim“. Pretpostavimo da želimo da predemo reku. Reka je naše ljudsko JA koje treba nadvladati. Udemo li u dva camca, stavljajuci noge tako da stojimo u oba camca, tada cemo se vec kod prvog najmanjeg strujanja zateturati, a kod veceg strujanja cemo posrnuti i na kraju pasti u vodu. Isto se tako ponašamo na Unutarnjem putu: ako ne možemo jasno da se odlucimo za neki duhovni put, ili ako ostanemo kod naše slike: za stabilan camac za koji verujemo da ce nas sigurno dovesti do druge obale, onda cemo pre ili kasnije doživeti brodolom.

OPŠIRNIJE… 

 

Čitajte knjigu – Ko sedi na Petrovoj stolici?

Ko sedi na Petrovoj stolici? Dragi citaoci, veoma senzacionalna lektira! Onaj ko vec, s obzirom na vatikanski medijski spektakl pocinje da sumnja kakve veze sve to ima sa Isusom, Hristom, bice ipak preneražen u kojoj meri ucenje i struktura ove crkve direktno poticu iz paganskog kulta idola. Taj kult idola su zaogrnuli ogrtacem »hrišcansko« i tako su covecanstvo vekovima vukli i vuku za nos. Crkva se grubo uplice, kako u život pojedinca, tako i u celokupni javni život – pod pretnjom vecnim paklenim mukama svima onima koji joj se ne pokoravaju. Sve to nema ni najmanje veze sa Isusom, Hristom, sa Njegovim jednostavnim ucenjem i sa prvobitnim prahrišcanstvom!

OPŠIRNIJE…

 

Čitajte knjigu – Reinkarnacija

Ni jedna duša ne ide u inkarnaciju bez razjašnjenja; svaka duša se poucava pre inkarnacije. Takozvani andeli uciteji upozorava dušu na ono što joj predstoji za vreme njenog bitisanja na Zemlji. Ona je upucena i u odnose duhovnih zakonitosti, koji važe za materiju, na primer u Zakonu uzroka i posledice. Mnogim dušama se savetuje da ne idu u sledecu inkarnaciju; to se dogada tada kada Andeo ucitelj spozna, na osnovu duševnog sklopa duše, da inkarnacija u tom trenutku može da ima za posledicu još vece opterecenje duše. Nekima se savetuje inkarnacija; tada, naime, kada duša pokazuje odredenistepen zrelosti i voljna je da se kroz utelovljenje još brže razvija, i tako bliže dode Bogu, i na taj nacin svom pravom vecnom bicu.

OPŠIRNIJE… 

 

Čitajte knjigu – UNUTARNJI PUT u Univerzalnom životu

Hristovo svetlo je ona snaga u svakoj duši, koja vodi ka Bogu. U ovoj meditaciji obracamo se cetvrtom centru svesti, koji se nalazi u blizini našeg srca. U njemu, u centru ozbiljnosti, od vremena Golgote deluje Hristova snaga kao dodatna energetska potpora za elemente naših duša. Božansko naslede Sina Božjeg je delimicna snaga od Prasnage – nazvana još Hristov Duh. Cinom spasenja svaka je duša primila od toga jedan delic. Mi ovaj delic nazivamo Hristovom iskrom. Ovu Hristovu ili spasiteljsku iskru u nama treba da razvijemo usmeravanjem ka svom unutarnjem, a iznad svega ispunjavanjem vecnih zakona Duha.

OPŠIRNIJE… 

 

Čitajte knjigu – UNUTARNJI PUT – Stepen Reda

Mnogi nas cesto pitaju: Šta je ljubav? Ljubav je stvaralacka snaga iz koje se rada cist život, duhovni oblici, a ovozemaljske oblike, materijalno, ljubav oživljava. Ljubav je nit što sve cisto povezuje. Ljubav, koja sve gleda savršeno, pocinjemo ponovo da razvijamo. Ona je naše duhovno naslede koje opet prihvatamo. Prihvatanje duhovnog nasleda – to je stvaralacka sveobuhvatna ljubav, Bog – i ona se ostvaruje korak po korak: Ako ljutitom coveku koji nas pogrešno optuži odmah oprostimo, to je cin ljubavi. Ako se od srca molimo i u molitvi se s punim poverenjem obratimo Bogu, i u poverenju u Bogu ostanemo, i to je cin ljubavi

OPŠIRNIJE… 

 

Čitajte knjigu – Da li ste onaj kakvim se smatrate?

Želimo da istražimo pitanje: da li smo mi, svaki pojedinac, onaj covek kakvim se predstavljamo i koga mi jednostavno obeležavamo našim imenom, odnosno, našom titulom, dopunjenom još nekim zvanjem koje obeledava naš pološaj u društvu? Znamo li mi ko stoji iza fasade koja nosi naše ime, ukljucujuci tu i ono što tome pripada; da, ko se iza toga, eventualno, iz dana u dan, više ili manje uspešno, skriva?

OPŠIRNIJE… 

 

Čitajte knjigu – Velika kosmička učenja ISUSA is Nazareta

Oni koji su probudeni u Duhu Božjem vide one neprobudene. Oni ih kao takve doživljavaju u njihovom ponašanju, u njihovom mišljenju i govorenju. I pokušavaju da im pomognu ukoliko to ovi žele. Oni koji su probudeni u Duhu poznaju one neprobudene, razumeju ih i bice im od pomoci onoliko koliko je to dobro za njihovu dušu. Oni pak koji nisu probudeni ne prepoznaju one; za njih su oni cesto ili šarlatani, ili umišljeni mudraci, ili ih pak uvrštavaju u onu svest koja odgovara bicu neprobudenih. Oni neprobudeni koji se orjentišu samo prema materiji, u duhovno probuženome, u božanskome, vide ili remetoca mira, ili osobenjaka koga nisu u stanju da shvate.

OPŠIRNIJE… 

 

Čitajte knjigu – Deset Božjih ZAPOVESTI

Bog je ljudima , preko Svog sluge Mojsija dao Deset Zapovesti. Narod Izraela je bio izabran da uzornim životom donese covecanstvu spasenje i Zakon Božji koji se živi. Ali kako su se Izraelci uprkos pomoci i putokaza preko Zapovesti, sve dublje uplitali u svoje posledice, pošao je u inkarnaciju Sin Božji u Isusu iz Nazareta. Kroz Njega se nama ljudima, opet približava Otac, Bog Ljubavi, Dobrote, Praštanja i Milosti. Jer, On nam je pokazao put koji, kroz samospoznaju i ocišcenje grehova, preko ostvarivanja i ispunjavanja Zakona Božjih, vodi nazad u vecnu Domovinu. Isus iz Nazareta je živeo i poducavao taj put. Taj put je sažet u Besedi na Gori, koja sadrži konkretna uputstva za ispunjavanje u svakodnevnici. Ova ponuda je važila i važi za sve ljude koji žele da žive hrišcanski.

OPŠIRNIJE… 

 

Čitajte knjigu – Beseda na Gori – Život po zakonu Božjem

Blaženstva: 1. Kad vide Isus toliki narod, pope se na Goru. I pošto sede, pristupiše Mu Dvanaestorica. I podigavši oci na ucenike Svoje, govoraše: 2. „Blaženi u Duhu su siromašni, jer njihovo je Carstvo nebesko. Blaženi su koji podnose svoju patnju, jer ce se utešiti. Blaženi su krotki, jer njihovo ce biti carstvo zemaljsko. Blaženi su gladni i žedni pravednosti, jer ce se nasititi. 3. Blaženi su milosrdni, jer ce steci milosrde. Blaženi su koji su cista srca, jer ce Boga ugledati. Blaženi su koji tvore mir, jer Božjom ce se decom zvati. Blaženi su koji zbog pravedne stvari proganjani budu, jer njihovo je Carstvo Božje. 4. Uistinu, blaženi ste vi kad vas ljudi omrznu i iz zajednice svoje izgnaju i kad svakojaka zla stanu protiv vas govoriti i ime vaše kad prognaju, zbog Sina covecjeg. Radujte se u taj dan i skacite od srece, jer gle, velika je vaša nagrada na Nebu. Jer isto to su ocevi njihovi cinili prorocima. (Pogl. 25, 1-4)

OPŠIRNIJE… 

 

Čitajte knjigu – Ovo je Moja Reč – Alfa i Omega Jevanđelje Isusovo

1. POGLAVLJE Obecanje o rodenju Jovana Krstitelja Jovan Krstitelj; Njegovo poreklo i zadatak u delu Spasenja (4-6). Objašnjenje nemosti Zaharijine (8) 1. U vreme Iroda, kralja Judeje, beše sveštenik jedan od roda Avijina, po imenu Zaharija, i žena njegova od kceri Aronovih, po imenu Jelisaveta. 2. A behu oboje predani Bogu i življahu besprekorno po svim zapovestima i zakonima Gospodnjim. I ne imahu dece, jer Jelisaveta beše nerotkinja, a oboje vec u dobi poodmakloj. 3. I dogodi se da on po pravilima svoje službe preuzme sveštenicku dužnost. I po obicajima sveštenicke službe zapadne ga da ude u hram Jehovin i kadi. A citavo mnoštvo naroda moljaše se napolju za vreme kadenja. 4. I njemu se javi andeo Gospodnji koji stajaše nad kadionim žrtvenikom. I uplaši se Zaharija videvši ga i spopade ga strah. No andeo mu rece: „Ne boj se, Zaharija; jer je uslišena molitva tvoja, i žena tvoja Jelisaveta rodice ti sina, i nadeni mu ime Jovan.

OPŠIRNIJE… 

 

Čitajte knjigu – Isceljenje Verom – Celovito isceljenje

Izvor snage BOG može sve. Ispunjavanje Njegove volje dovodi Njegovu snagu u tok. Izvor snage BOG u nama može sve – ako mi želimo, ako se mi predamo uticucoj snazi Božjoj kroz ispunjavanje Njegove volje, koju nalazimo u Deset Zapovesti i u Isusovoj Besedi na Gori. Bog nece uciniti naše telo zdravim ili zdravim održavati, vec ce preko naše duše aktivirati snage samoisceljenja našeg tela, tako da one mogu ispuniti svoju funkciju, da vode telo ka ozdravljenju. Svaki od nas pojedinacno odlucujuce doprinosi tome.

OPŠIRNIJE… 

 

Čitajte knjigu – Deset malih crnčića

Deset zapovesti za decu Prica za razmišljanje i ucenje primljena iz Svetlosti od coveka u svetlosti Ova knjiga je za decu, za mlade i za odrasle – za sve koji su otvoreni za mocnog Duha Života , za Boga , našeg Oca. I Prva Zapovest Bamba se setio svojih roditelja i pade mu na pamet: “ Moji roditelji su me ucili da se molim najmanje dva puta dnevno.” Prodrma glavu i rece samome sebi: “ Dobro je moliti se .Ali mi više nije dovoljno da se samo molim. Moje srce pocinje da voli. Onda ne mogu ostati neaktivan. Ja hocu da ucinim nešto za Boga. Ali šta? Šta mogu ja, malo dete da ucinim za ovog velikog Boga-Stvoritelja?”

OPŠIRNIJE… 

 

Čitajte knjigu – Hristov telefon – vruća linija za molim i hvala!

Komunikacija – odašiljanje i primanje. Covecanstvo još nikada nije negovalo takvo mnoštvo komunikacija kao u ovom vremenu. Telefoni, telefaksi, Internet, e-mail, a posebno bežicni telefon i mobilni telefon, daju nama ljudima mogucnost da na svakom mestu Zemljine kugle u svako doba i odmah stupimo u kontakt sa svojim prijateljima, rodbinom, poslovnim partnerima. Ono što je ranije zahtevalo dane i nedelje, kurire, poštanska kola ili cak mesece kada je u pitanju prekookeanska komunikacija, danas je moguce u jednom trenutku. Mogli bismo reci, živimo u veoma naprednom vremenu. Da li je to zaista tako?

OPŠIRNIJE…