Kontakt telefon: 
066/5000-808   
Kontakt e-mail: izdavacka.kuca.rec@gmail.com

Astral horor – probna poglavlja

Astral horor

„Astral horor“ – ovo zvuči užasavajuće. Ali ko ovu knjigu pročita saznaće da nisu reči užasavajuće, već realni procesi koji se njima opisuju. Sadržaj ove knjige daje nam uvid u povezanosti putovanja duše i njenog uticanja u ovostranom i onostranom, koji se tek sada preko Gabriele, Božje proročice za naše vreme, detaljno opisuju.

Knjiga Astral horor

Knjiga Astral horor

Ljudi koji veruju u jednu višu egzistenciju, koju mi nazivamo Stvoriteljem ili Bogom, treba da budu svesni da ovostrano nije odvojeno od onostranog.

Šta to znači za naš život sada, ovde na Zemlji i za naš budući život preko, to opisuje Gabriele:

– Kako duše vezane za Zemlju postupaju da bi potčinile nekog čoveka, učinile ga poslušnim?

– Kako bi na njega uticale; kako se naše ponašanje u ovostranom odražava na naš dalji životni put kao duše?

– Kako se Bog neumorno bori za to da Svoju ljudsku decu, sve nas, ponovo odvede u ljubav, slobodu i jedinstvo?

 

Ko se ne zadovoljava samo rečima, ko reči ne odbacuje jednostavno sa „šta će mi to?“, nego je u stanju da pogleda dublje, taj zna kakvo značenje ima iskaz „astralni horor“. On misli na odvratno, grozno i ono što izaziva jezu i užas, i to ne samo na fizičkoj, materijalnoj ravni, nego i na područjima nebuloznog, dubioznog, onoga što je nedohvatljivo.

Tu će poneko pomisliti: „Takvom odvratnošću se ne bi trebalo baviti, jer ko se uputi na takvu putanju, doći će možda u dodir s takvim prilikama koje izazivaju strah, jezu i bojazan.“ Rečju „astralni“, između ostalog, misli se i na čovekovo astralno telo, ono što ga energetski-nematerijalno okružuje – njegov fluid, njegovo zračenje.

 

Astralno telo – duša. Njen energetski fluid
– nazvan aura ili korona – njeno zračenje
pokazuje se za vreme inkarnacije
u promenljivim nijansama boja

Nakon što fizičko telo premine, astralno telo izlazi iz umirućeg omotača čovek. Astralno telo je nevidljivo telo koje nadživljava čovekovu smrt i naziva se, takođe, duša ili duševno telo. Energetski fluid koji je nekada okruživao čoveka i koji je sada zračenje duševnog tela, nazivamo i aura ili korona. Čovekova aura – isto tako aura, odnosno korona, dakle fluid duše – sastoji se od energija različitih nijansi boja koje u zračećim elipsama kruže oko čoveka kao i – nakon zemaljskih dana pojedinca – oko njegove bestelesne duše.

Različite nijanse boja aura bestelesnih duša sastoje se od energetskih snaga. One su sadržaji osećaja, osećanja, mišljenja, govorenja i postupanja nekadašnjeg čoveka, koje su se odmah odražavale i u njegovom zračećem omotaču. One sada čine koronu duše. Sve dok se duša nalazi u čoveku, nijanse boja menjaju se svakog trenutka prema onome što i kako čovek čuvstvuje, oseća, misli, govori i postupa.

Tako to izgleda na Zemlji, u grubotvarnom, i u Zemlji bližim sferama materijalnog kosmosa i finotvarnog univerzuma. Poreklo svakog života je finotvarno Božje carstvo. U večnom postojanju nema ni ljudi ni duša.

Zračenje čistog bića Božjeg carstva sastoji se od božanskih snaga zakona, od sedam osnovnih snaga večnog postojanja, u kojima su opet sadržane kao podregije sve druge osnovne snage. Prema tome, sedam puta sedam snaga zakona čini božanski fluid svakog duhovnog bića. Čista bića Božjeg carstva su iz večnog univerzalnog Duha, principa OcaMajke, gledana i stvorena i jesu Božji sinovi i kćeri, večnoga Jednog Oca svemira, koji duhovno utelovljuje i princip Majke.

Korona čistog bića kreće se, dakle, u neopterećenih sedam osnovnih snaga večnog postojanja, koje u sebi opet sadrže sve ostale osnovne snage. I aura, fluid čoveka, ujedno i duše koja njemu pripada, zrači u sedam puta sedam energetskih snaga. Kod čoveka one su, doduše opterećene, već prema tome kako se on ponaša. Fluid, aura, čovekovo zračenje, menja se svakog trenutka i to svakodnevno.

Drugim rečima rečeno: aura, čovekova korona, neprestano je podložna promeni. To je zbog toga što čovek neprekidno čuvstvuje, oseća, misli govori i postupa. Svako od njegovih životnih nastojanja ispunjeno je sadržajima. Ti sadržaji čine individualni karakter i specifičnu vrednost čovekovih aktivnosti. Dakle, onim što čovek polaže u svoja osećanja, osećaje, misli, reči i postupke, obeleženi su on, čovek, i njegova duša. Ogledalo svega toga je aura.

 

*******************************************************************************************************************************
Saznajte više:

******************************************************************************************************************************

 

Svaki čovek i njegova duša su neizmerna
odašiljačka i prijemna stanica

Ponovimo: kad čovek premine, astralno telo, duša, izvlači se iz umirućeg tela. Ona je obeležena unosima svog preminulog čoveka jer su unosi, ponašanje bivšeg čoveka, zabeleženi i u duši. Ta specifična obeležja čine gravuru duše i njenu auru, njen fluid.

Čovek može svakodnevno u svakom trenutku da aktuelizuje i usmeri svoje ponašanje, da zadaje sebi novo usmerenje, odluči se za pozitivno ili pak za negativno vođenje života. Ono pozitivno koje čovek ostvaruje u svom mišljenju i življenju čini ga miroljubivijim, razboritijim, a njegovu dušu svetlijom.

Ali, i negativno obeležava čoveka; no ono zamućuje njegovu svest i zatamnjuje njegovu dušu. Oboje, svetlo i tamno, rezultat su čovekovog ponašanja, uzorci koji se odražavaju u nijansama boja aure. Odgovarajuće planete skladišta u materijalnom kosmosu kao i u finom kosmosu primaju te energetske frekvencije. Oba kosmosa su skladišni izvori koji su vrlo velikog kapaciteta. Posmatrajući ih kao veliku celinu, mogli bismo ih u njihovom jedinstvu označiti i kao „kosmose“. Ipak radi boljeg razumevanja, ostanimo kod oznaka „grubotvarni makrokosmos“ i „finotvarni makrokosmos“.

Svaki pojedini čovek i njegova duša su neizmerna odašiljačka i prijemna stanica. To važi i za bestelesnu dušu. Preko odašiljačkog i prijemnog potencijala, što ga čovek neprekidno memoriše i aktuelizuje, on svakog dana, svakog trena prima uputstva iz svog uskladištenog potencijala koja ga žele upozoriti da treba da obrati pažnju na nešto ili da treba nešto ukloniti, odnosno, očistiti. To znači: njegov bi zadatak bio da u svom životu dovede u red ono što ne služi opštem dobru, ni jedinstvu, ni miru, ni slobodi. Ne postoji prekid u tokovima odašiljanja i primanja, niti onda kada je astralno telo, čovekova duša bestelesna. Čim fizičko telo premine, događa se isto: duša šalje svoj fluid, svoje frekvencije i prima ono šta je u duši upravo aktivno, dakle aktuelno. Sve, ali baš sve, počiva na odašiljanju i primanju.

Duša preminulog čoveka kreće se prema tome i nadalje u kružnom toku odašiljanja i primanja. S odašiljačkim potencijalom koji je čovek preneo duši, ona ostaje povezana sa energetskim potencijalima koji su činili gravuru bivšeg čoveka. Oni su ugravirani u njegovoj duši.

Slično kao njen nekadašnji čovek, i bestelesna duša preko svog čulnog opažanja biva podstaknuta da prepozna i ukloni previše ljudsko, svoje prestupe – mi ljudi govorimo o ogrešenju o kosmički zakon ljubavi prema Bogu i prema bližnjem. Prema onome šta je trenutno aktivno, dakle, što treba očistiti, u duševnom telu razvijaju se konkretne slike, takođe čitavi nizovi slika iz unosa njenog bivšeg čoveka. Moglo bi se reći: one duši pokazuju kakvim se grešnim postupcima opteretio njen čovek.

Slike pokazuju svetlo i senke i time podstiču dušu da prepozna, okaje i očisti previše ljudsko, grešno. Tako bi trebalo da ona nađe put i korak po korak ide tim putem, koji je preko materijalnog makrokosmosa vodi u odgovarajuću planetarnu konstelaciju neke ravni čišćenja. Tamo će postati svesna onoga što je memorisala, a šta se opet pokazuje u slikama ili u nizovima slika. Tako razborita i voljna duša može dovesti u zakoniti red ono što treba da izvrši.

Ovostrano i onostrano nisu odvojeni.
Slobodna volja pojedinca odlučuje:
za ili protiv kosmičkog zakona.

Ljudi koji veruju u višu egzistenciju koju zovemo Stvoritelj ili Bog, trebalo bi da su svesni da ovostrano nije odvojeno od onostranog. Francuski atomski fizičar Jean Charon (1920. – 1998.) govorio je o „univerzalnom dijalogu elementarnih čestica“, u kojem on vidi ono što mističari od pradavnih vremena opisuju kao sveprisutnu božansku ljubav. Bog više nije Stvoritelj odvojen od Svog stvaranja – On jeste u njemu. Onostrano i ovostrano nisu tako odvojeni kao što mi verujemo.

Fizičar Hans Peter Dürr, bivši upravnik Instituta za fiziku Max Planck u Münchenu, o tome kaže: „To što nazivamo ovostranim, u osnovi je šljaka, materija, dakle, ono što je dohvatljivo. Onostrano je sve ostalo, opsežna stvarnost, ono puno veće.“ – Tako viđeno naša svest nakon smrti ide samo tamo gde je zapravo već oduvek bila.

Ponovimo: čoveku – isto tako i bestelesnoj duši – neprestano se pokazuje mogućnost za otklanjanje negativnog, opterećujućeg. Svaki dan bi čoveku mogao biti dan za spoznaju i čišćenje krivice. Šta od nedobrog treba da otplati, čovek saznaje u svojim mislima i istovremeno u svojoj savesti. Duša u onostranom doživljava slično u nizovima slika kako bi uvidela i kao patnju ili osećanje bola, već prema tome šta je uzrok.

Za bolje razumevanje: telo duše stvoreno je u strukturi čestica, nasuprot fizičkog tela koje je izgrađeno u ćelijskoj strukturi. Kako u svojoj ćelijskoj strukturi, tako i u strukturi čestica svoje duše, čovek memoriše „za“ i „protiv“ specifičnog obeležja svog karaktera. On, dakle, memoriše ili energetske potencijale za život, koji su mir, jedinstvo i sloboda, ili energije protiv života, kao navezanost, nemir, sebičnost, nasilje, sve previše ljudsko. Bilo da se radi o čoveku ili duši – u oboje je uložena slobodna volja za slobodno odlučivanje: ili za kosmički zakon koji je kosmički, večni život, ili protiv kosmičkog zakona, šta se pokazuje u sebičnoj volji koja je nestalna. Zbog svoje slobodne volje čovek sam snosi odgovornost za svoj život. On sam određuje želi li svoje telo, a takođe i svoju dušu
opteretiti ili osloboditi od neugodnosti, od negativnosti.

Čim se duša odvoji od preminulog omotača, čoveka i ostane bez tela, tada postepeno počinju da deluju unosi njenog nekadašnjeg čoveka. U odnosu na to kakva krivica postoji, duša se može slobodno odlučiti. Ona će poći ili putem spasenja koji joj se pokazuje preko njenih unosa, ili će i dalje biti sumorna i tupa kao što je bio njen čovek: nesposobna za više vrednosti, za život uopšte. Ako se duša drži jedino sveta predstava svojih niskih želja, strasti i nagona, tada takva duša najčešće ostaje u onostranim međucarstvima i pokušava isisavati energiju od ljudi koji imaju slične slabosti – već prema tome što je njena gravura, njena krivica.

Dragi čitaoci, pomislićete: „Šta može pomoći čoveku zapletenom u krivicu, u mlin odašiljanja i primanja?“ Možda ćete takođe pomisliti: „Nije li nepravedno kao duša snositi čovekovu krivicu?“- Ta su pitanja potpuno prihvatljiva, pre svega kada se sam čovek ne preispituje, kada nije svestan zašto je čovek, i da se energija ne gubi – ni pozitivna ni negativna. Duša u nama nije od ovog sveta. Ona se utelovila, dakle, postala čovek, da kao čovek ukloni svoju negativnu gravuru, pogrešno ponašanje iz prethodnih utelovljenja.

Pred ponovnim utelovljenjem viša su joj bića pokazala koja opterećenja, koja krivica postoji u njoj i šta bi se njoj, duši u zemaljskoj odeći, moglo dogoditi. Dakle, uputili su je i poučili.

Nijedna duša ne postaje čovek bez pouke. Osim toga Bog, koji je život, dao je ljudima uputstva za orijentaciju za vođenje uravnoteženog života. Bog, naš večni Otac, podario nam je preko Svoje proročice veliku pomoć za razvoj dobrih karakternih osobina. On nam je dao mnoštvo uputstava za korake koji vode u slobodu i u mir. U vezi s tim setimo se Božjih zapovesti, nekrivotvorene reči Božje preko istinskih proroka, naročito pouka Isusa iz Nazareta. Ovde će biti još govora o Božjim rečima preko Njegovih glasnika, proroka.

*******************************************************************************************************************************
Saznajte više:

******************************************************************************************************************************

 

 

Newsletter prijava
Prijavite se na E-mail novosti i budite uvek u toku sa novim izdanjima, akcijama i dešavanjima u našoj knjižari.
Ime:
E-mail:
Email Marketing by TrafficWave.net
Katalog