Pozovite nas na telefone: 
066/5000-808, 064/044-1802   
Kontakt e-mail: izdavacka.kuca.rec@gmail.com

Knjiga Od Avrama do Gabriele – probna poglavlja

Saznajte koji značaj ima Avram praotac spoznaje Jednog Boga i sve o delovanju istinskih proroka pa do Gabriele, proročice Božje za naše vreme. Predstavljamo Vam probna poglavlja za čitanje knjige ”Reč proroka se ispunjava – Od Avrama do Gabriele”.

 

Kao što dažd i sneg
Padaju sa Neba i tamo se ne vraćaju,
Već natapaju zemlju da proklija i zazeleni,
Da bi dala seme sejaču i hleba za jelo,
Tako se i reč koja iz Mojih usta izlazi
Ne vraća Meni bez ploda,
Nego čini ono šta ja hoću
I ostvaruje ono za šta je Ja poslah.

(Isaija 55, 10-11)

 

 

Avram Izrael

Knjiga Od Avrama do Gabriele

Predgovor

 

Delovanje Božjih proroka kroz hiljade godina sačinjava osnovu kulturne istorije čovečanstva. I velike religije, pozivaju se, kao i uvek, na reč Večnoga kroz proroke – pa ipak bivaju izaslanici Božji danas, posebno u takozvanom hrišćanstvu poniženi i svrstani u neku vrstu galerije predaka iz davno prošlih vremena.

Kult sveštenstva, protiv koga su, u svim vremenima, bili Božji proroci, postavio je sebe na pijedestal samoveličanja. Božja reč, data kroz Božje izaslanike, ipak biva u religioznim institucijama, tu i tamo, pomešana sa neukusnm isparenjima dogmi i rečenicama vere, međutim proročke vizije, Božja upozorenja i uputstva bivaju odbačena.

Delo, koje je ispred vas, pokazuje u sažetom obliku veliki luk, kome u osnovi leži delovanje istinskih Božjih proroka, ali i uništavajuće posledice njihovog nepoštovanja kroz većinu ljudstva koje sluša popove, koji nisu sledili Božju reč. Polazeći od Avrama pa do Gabriele, proročice i izaslanice Božje za naše vreme, deluje jedan Duh, Sve Inteligencija, za jedan plan, koji leži u ispunjenju molitve , koju je poučavao Isus, Hrist – Očenaš u kome se kaže: „Kako na nebu, tako na Zemlji.“

 

 

 

Reč Božjih proroka se ispunjava
od Avrama do Gabriele

Delovanje Božjih proroka u istoriji čovečanstva, naročito u takozvanom hrišćanstvu, većina ljudi smatra da to za njihov svakodnevni život i nema neko značenje ili čak ne igra nikakvu ulogu. Nastup velikih nagovestitelja, Božjih opunomoćenika, smatra se istorijskim događajem u kojem je nepoznati Bog, više ili manje po principu slučaja, posredovao Svoju reč preko čoveka.

Kako dolazi do te reči, odakle potiče ta reč – reč Božja, – zapravo odakle potiče taj Bog koji se objavljuje, kakav je On, I o čemu se radi u objavljenoj reči Večnoga, to nestaje u tami institucionalnih predanja. Zaogrnut paganski obeleženim zlovoljnim tumačenjima crkvenog učenja, pogled na sadržaj objavljene Božje reči bio je prikriven.

Iako se u predanjima sačuvanim biblijama izveštava o tome kako je Isus tumačio Pismo u vezi s prorocima I sa Svojim dolaskom, malo ljudi je svesno da se Njegova objašnjenja odnose na tokove opstanka u vremenu, ali da imaju svoje poreklo u duhovnom i da se temelje na Božjem planu.
Učenicima u Emausu Isus je rekao: ‘’O vi budale! Kako vam je sporo srce da veruje u sve što su proroci govorili! Zar nije trebalo da to Hrist pretrpi I da uđe u Svoju slavu? I On poče od Mojsija te, sledeći sve proroke, protumači im šta se u svim pismima odnosilo na Njega.’’

Ove reči pokazuju: Delovanje svih Božjih opunomoćenika nije slučajno nastala krpara u kojoj se tu I tamo prikrpi reč Večnoga upućena ljudima.

Proročki duh, koji deluje preko nosioca reči, ukopljen je u veliki plan Carstva Božjeg da se pala bića, koja su u praosnovi svoje duše bića iz večne domovine, iznova odvedu natrag u Božje carstvo. Pozivom preko svojih glasnika večni, univerzalni, slobodni Duh, Bog, hoće nas ljude da podstakne da se obratimo i da nam pokaže put: put kući, natrag u Očev dom.

To je božansko-duhovni plan koji tokom svih vremena leži u osnovi delovanja svih Božjih proroka sve do današnjeg dana. Sveukupna istorija čovečanstva neraskidivo je povezana s pozivom Večnoga preko svojih nosioca reči. Nanizana poput niske bisera, Božja reč usmerava se shodno stanju svesti ljudi pojedinog vremena I društva, sve šire i opsežnije, sa sve dubljim duhovnim poukama, na nas ljude.

 

*****************************************************************************************************

Saznajte više o knjizi – Od Avrama do Gabriele  – Sadržaj >>

Naručite knjigu – Od Avrama do Gabriele dok traje Božićni popust >>

****************************************************************************************************

 

 

Nalog, božansko – duhovni plan leži u
osnovi delovanja svih Božjih proroka

 

U velikim Božjim prorocima bila su I jesu inkarnirana visoka duhovna bića koja su u svet poslata sa božanskim nalogom, da se pripreme za Njegovu reč kako bi pripremila povratak u carstvo večnog postojanja Njegove dece – Njegovih sinova i kćeri, koja smo svi mi u praosnovi svoje duše.
Na taj moćni Božji plan upozorio je Isus iz Nazareta sa poređenjem o vlasniku vinograda koji je neposlušnim radnicima poslao svoje sluge koje su oni sve do jednoga ubili. Kad sve to nije ništa koristilo, poslao je I svog sina, ali, vinogradari su I njega ubili. U poređenju Isus, Hrist, pripoveda o Svom sopstvenom životnom putu, ali i o izaslanicima, takozvanim slugama, što znači: Božjim slugama, nosiocima Njegove reči, koji su visoka duhovna bića pred Božjim prestolom.

Danas znamo od Gabriele, Božje proročice i izaslanice u našem vremenu o ogromnom duhovno-božanskom planu koji je u osnovi delovanja svih velikih Božjih proroka. To je jedna reka iz koje crpe nosioci Božje reči. To je jedan nalog po kojem oni deluju. To je sveobuhvatna želja večnog Oca da svu Svoju decu stvaranja iznova privuče na Svoje očinsko srce, u zakonitosti večnog postojanja koje su zakoni života, carstva Božjeg. Njegovi izaslanici saopštavaju samo Božju volju i Njegovu želju.

Njegova volja je nepromenljivi zakon beskonačnosti. U svim vremenima izvode toga večnog zakona davali su – kolko su to ljudi mogli da shvate – ljudi poslati od Boga koji dobijaju Božji blagoslov; Njegovi proroci – a ne oni koji sami sebi dodeljuju blagoslov: sveštenici. Zbog toga je Bog nosioce Svoje reči stalno vodio izvan uticaja svešteničkih hijerarhija.

Kao što je rečeno: Povratak svih palih bića u večnu očevu kuću kao duhovno božanski plan temelj je delovanja svih istinskih Božjih proroka.

 

Proročka Božja reč: Jedan Izvor – kroz milenijume

 

U nastavku razmotrićemo pobliže tu nisku bisera – bisera proročke Božje reči koja nam neprekidno kroz sve milenijume omogućava da prepoznamo taj veliki Božji plan: od Avrama pre okruglo 4000 godina, do Gabriele danas.

Pritom se ne radi o izlaganju neprekidnog istorijskog toka, nego o velikom luku koji su za nas ljude razapeli nosioci reči. U svim kulturama I u svim vremenima Bog je slao Svoje glasnike da bi ljude vodio pravednosti i miru, i odvratio ih od nasilja i okrutnosti.

Ali, u svim kulturama događalo se slično: Nosioci Božje reči bili su proganjani, proterivani i često ubijani.

Učenje – reč Večnoga – bila je potisnuta ili iskrivljena, delimično izokrenuta do neprepoznatljivosti i upletena u vladajuće svešteničke hijerarhije.

 

Avram: praotac spoznaje Jednog Boga

 

Pre gotovo 4000 godina – usred mnogoboštva, sujeverja, kulta Baala i religija žrtvenog kulta – Večni se objavio Avramu kao Jedan Bog. Avram je dakle, praotac spoznaje Jednog Boga. Preko njega Večni je pozvao ljude njegovog vremena da streme Njemu, Jednome svemira, i da se odreknu kultom obeleženog delovanja svešteničkih religija, koje su tada, slično kao i danas, zavodile ljude lutnim postupcima i ceremonijama – čime je tada trebalo da se umilostive najrazličitiji bogovi i idoli, danas se tako poštuje paganski model svešteničkog kulta Baala – idolopoklonstvo, odnosno, poslušnost današnjim institucionalnim kultnim religijama.

Preko Avrama Bog je opovrgao mnogoboštvo u vremenu u kojem su ljudi sledili utvare tadašnjih svešteničkih kultnih religija sa predstavom mnogih bogova i idola koje se kultnim postupcima htelo umilostiviti i podstaći da zaštite ljude ili da im donesu neku korist.

U to vreme Večni je govorio Avramu i naložio mu da treba da napusti kuću svog oca i ode u zemlju koju će mu Večni pokazati. Prema predanju Večni mu je rekao: ‘’Učiniću te velikim narodom i blagosloviću te.’’ Ovde se po prvi put pokazuje Božji plan, formiranje naroda koji će da nastanjuje zemlju u kojoj će delovati Božji blagoslov jer će ljudi živeti ujedinjeni u Njegovom Duhu. Večni je odveo Avrama od tadašnje metropole Ura i obećao mu zemlju u kojoj će Avram sa svojima biti blagosloven.Sa punim poverenjem napustio je Avram svoju nasleđenu zemlju i krenuo u potragu vođen jedino Božjom reči njenom upućenom.

Avram je prepoznao Boga kao Jednog Boga, kao ‘’Ja Jesam koji Jesam’’. Uvek i stalno Večni je u Starom zavetu opominjao ljude da ne slede utvare svešteničkih kultnih religija, već da priznaju Njega jedinog Večnog, istinskog Boga, koji je bio, koji jeste i koji će uvek biti, i da budu pravedni prema svemu što živi.

Prošli su vekovi, ljudi su delom prihvatili Jednog Boga, drugi su ostali pod uticajem kultova. Umesto da izgrađuje jedan narod kome će biti poverena jedna zemlja, koja prima Božji blagoslov, narod se zaputio u mnoge zavisnosti, Egipćani su ga porobili.

****************************************************************************************************

Saznajte više o knjizi – Od Avrama do Gabriele  – Sadržaj >>

Naručite knjigu – Od Avrama do Gabriele dok traje Božićni popust >>

****************************************************************************************************

Newsletter prijava
Prijavite se na E-mail novosti i budite uvek u toku sa novim izdanjima, akcijama i dešavanjima u našoj knjižari.
Ime:
E-mail:
Email Marketing by TrafficWave.net
Katalog