Čitajte knjigu – Reč HRISTA BOŽJEG čovečanstvu pre nego što ovaj svet prođe- BLIŽE BOGU U SEBI

Uvod

Božja reč je u ovo vreme najveći dar Neba čovečanstvu. Neposredno u proročkoj reči i kroz Gabriele, Njegovu proročicu i izaslanicu, govori nam Bog, Večni, o svemu što mi ljudi treba da znamo. On kaže šta nam je potrebno, da bismo shvatili velike duhovne povezanosti,  prepoznali pojave u svetu, u svojim uzrocima, u njihovoj  osnovi i njihovim podlostima; i On pokazuje svakome  čoveku kako da kroz istinito učenje Isusa Hrista, aktivnom primenom Božjih zapovesti i Isusove Besede  na Gori u svakodnevici,  korača putem nazad u večnu domovinu. Avgusta 2005. godine Hrist Božji nam je darovao jednu sveobuhvatnu objavu koju je On naslovio ovako:

„Reč Hrista Božjeg čovečanstvu, pre nego što ovaj svet prode. Bliže Bogu u sebi!“

Jedan prahrišćanin je skicirao njen sadržaj na sledeći način:
„U jednoj moćnoj objavi Hrist Božji  uputio je Svoju Reč čovečanstvu, pre nego što ovaj svet prodje. On je današnjoj svešteničkoj kasti ukazao na njihova užasna dela, koja su slična onima od pre 2000 godina.
Današnji sveštenici su potomci potomaka potomaka koji su proganjali i proganjaju istinske proroke. Oni su huškali i huškaju narod, oni su naredili da se Isus raspne, oni su izvrtali i izvrću Božju reč a narodu su propovedali i propovedaju učenje o lažnom bogu. On ih je optužio da kradu od ljudi i naroda i gomilaju svoje bogatstvo, te bez sažaljenja gledaju kako čitavi narodi umiru od gladi, bolesti i zaraza. On im je ukazivao kako dvolično, i u zlatom optočenim plaštovima uzdižu sebe, i kako kao kovači lažnog novca i sluge lažnog boga zloupotrebljavaju jednog Boga, za svoj kult lažnog boga. Predskazao je kraj tim slepim vodama slepih i njihovim podanicima i najavio pobedu istine.

On, Duh Istine, dao je u ovoj moćnoj vremenskoj prekretnici Reč Istine kroz jednu ženu, koju je učinio Svojom proročicom, i učio je i uči ljude o bliskom Bogu.

Posle Svog obračuna sa potomcima potomaka potomaka svešteničke kaste, i onima koji od njih zavise, Hrist, Božji Duh govorio je još jednom o Svom jednostavnom i genijalnom učenju – dao je takoreći jedan rezime Unutarnjeg puta koji nam je On u naše vreme, u proteklim godinama, približio u svim pojedinostima. Ova kratka verzija unutarnjeg puta je jedan veliki luk, koga podržava Božje životno pravilo: »Ono što ne želiš da drugi tebi čine, ne čini ni ti drugima.«

Ko ovu kratku verziju Unutarnjeg puta našeg Spasitelja Isusa Hrista prihvati  i primi i ispunjava svakoga dana, više neće imati potrebe za glasnim besmislenim brbljanjem koje ljude vodi spoljašnjem, a Njegovo delovanje i život kao Isusa iz Nazareta pokriva ritualima, dogmama i ceremonijama. Njegove reči nas izvode iz mračnih zidina crkava i katedrala, napolje na svetlost koja svetli u najunutarnjijem svakog čoveka, u dnu naše duše.“

U Svojoj objavi Hrist nam kaže da u ovom kratkom Unutarnjem putu „daje uputstva za uzvišeniji život“.

Reč Gospoda, Hrista Božjeg, oživeće u srcu i u svesti svih onih koji se trude da Ga slede. Oni znaju da u Njegovoj reči, za ljude koji je prihvataju i primaju, deluje beskrajna snaga i svetlost Božja.  Božanska energija dotiče onom voljnom čoveku, koji se trudi da Njegova uputstva ostvaruje u svakodnevnom zivotu, u mišljenju, govorenju i delanju, i time ih učini plodnim.

Jedna mala grupa prahrišćana u Univerzalnom životu sastala se sa Gabriele da bi razgovarala o rečima Hrista Božjeg u Njegovoj objavi. Sadržaj ovog razgovora, dat je u ovoj knjižici da bi svako ko to želi, voden od Hrista, mogao da dostigne uzvišeniji život, život u Duhu Božjem.

Veruj!

Najpre reči Hrista Božjeg iz Njegove velike objave  iz avgusta 2005. na temu „Bliže Bogu u tebi!“

„ … Kao Isus iz Nazareta učio Sam ljude da Božja reč treba da bude ostvarena, dakle ispunjena. Govorio sam,  po smislu: Svaki, dakle, koji sluša ove reči Moje i izvršuje ih, poput čoveka je mudrog koji, gradeći kuću svoju, iskopa i položi temelj na kamenu. I udari kiša, i nadodoše vode, i dunuše vetrovi, i navališe na kuću onu, ali ne sruši  se ona jer beše utemeljena na kamenu.  A koji ove reči Moje sluša a ne izvršuje  ih, sličan je čoveku ludu, koji sazida kuću svoju na pesku. I udari kiša, i vode nadodoše, i dunuše vetrovi, i udariše na kuću onu – i sruši se ona, i velik beše pad njezin.

Sveštenička kasta uči ljudi da je vera sama dovoljna. Duša čovekova je medutim na zemlji da bi prepoznala svoja opterećenja, okajala ih i očistila. I ako čovek ne čini ponovo iste greške, njegova duša postaje svetlija. Put duše u čoveku glasi: učiti da bi se opet postalo božanskim. Put u večnu Očevu kuću počinje verom i postepenim ispunjavanjem Božanskog životnog pravila.

Vera sama, bez ispunjavanja Božjih zapovesti i pouka koje sam Ja kao Isus iz Nazareta objavio, slična je šupljem plodu. Ova šuplja vera je jedna slepa vera, koja one koji je se drže čini slepima i poziva ih da i dalje greše. To godi svešteničkoj kasti jer su oni,  koji zavode, najveći grešnici.

Šta je istinska vera?

Istinska vera je aktivna vera, postupno ispunjavanje Moga učenja. Ako bi ti, o čoveče, hteo da naučiš da veruješ, onda vodi računa o sledećem životnom pravilu, koje te vodi ka detaljima u Božjim zapovestima i u suštinu Besede na Gori. Životno pravilo koje obuhvata Božje zapovesti i Besedu na Gori, glasi: »Ono što zeliš da drugi tebi čine, to čini najpre ti njima.« Ili drukčije rečeno: »Ono što ne želiš da tebi drugi čini, to  nemoj ni ti činiti drugome.«

Kao Isus iz Nazareta učio sam ljude koji su hteli da me slede da se povuku u neku tihu sobicu, što znači da potraže neko mirno mesto gde je čovek sam sa sobom i sa Bogom, svojim večnim Ocem. To tiho mesto je sada potrebnije više nego ikada, jer ovaj svet postaje sve glasniji, užurbaniji i brutalniji.  I priroda čoveku koji hoće da se okrene prema unutra, Duhu Hrista Božjeg koji Ja Jesam u Ocu, nudi tišinu i okretanje unutarnjem. U prirodi, izvan buke ljudskog ja, da bi bio sam s Bogom, sa Njegovim stvaranjem, čovek koji teži Bogu doživljava pulsirajući život, Duha beskonačnosti.

Kada se moliš, o čoveče, bilo u tihoj sobici ili u prirodi, misli na Moje reči »Ono što želiš da drugi tebi čine, to čini ti prvo njima.« Ili drukčije rečeno: »Ono što ne želiš da ti drugi čini, nemoj ni ti činiti drugome.« i ubrzo ćeš spoznati da se ova sveobuhvatna zakonitost Unutarnjeg života ne odnosi samo na ljude, nego i na prirodu, na životinje, na sve što živi na zemlji, u zemlji i iznad zemlje. Ako se uvek iznova setiš ovog sveobuhvatnog životnog pravila, tvoje će molitve postati usrdnije, jer ti slediš Božji savet: bliže Bogu u sebi.

Sasvim postepeno, iz dubine tvog bića izroniće želja da svoje molitve svakog dana sve više i više i ostvaruješ, i ako slediš tu svoju želju, doživećeš unutarnje vodenje ka ispunjenom životu.
U skromnosti koje sa sobom donosi pravi, unutarnji život, sasvim postepeno sazreva jedna nova želja, i ova probija iz dubine tvoje probudene duše  i podstiče te, da se posle jutarnje toalete povežeš sa Mnom, sa Duhom Ljubavi u tebi, u praosnovi tvoje duše, da bi otpočeo dan sa Mnom, Duhom Istine. Ako ostvariš i ovu želju tvoje duše, sve češće ćeš preko dana misliti na životno pravilo „Ono što ne  želiš da drugi tebi čini, to nemoj ni ti činiti drugome“ – pre svega onda kada nastanu  teškoće sa tojim bližnjima, ili ako na radnom mestu nastupe teškoće, ako, npr. od tebe bude zahtevano nešto, što ti zbog svog ličnog stava, ili ličnih ambicija odbijaš, i tome slično.

Opis i sadržaj knjige >>