Kontakt telefon: 
066/5000-808   
Kontakt e-mail: izdavacka.kuca.rec@gmail.com

Čitajte knjigu – Ovo je Moja Reč – Alfa i Omega
Jevanđelje Isusovo

  6. POGLAVLJE 

Detinjstvo i mladost Isusova

Duhovne knjige - Knjiga Ovo je Moja Rec

Knjiga Ovo je Moja Rec – Alfa i Omega, Jevanđelje Isusovo – Kliknite i saznajte više>>

 

Hram unutarnjeg (4). Ženik Hrist i nevesta (5). Venčanje kao zavet vernosti pred Bogom – Iskustvo ženskoga za Isusa iz Nazareta – Muke i smrt na krstu nisu se morali dogoditi (10). Ispravno razumevanje teksta – Mudrost Egipćana (11). Kratak pregled Isusova života pre početka Njegovog učiteljskog delovanja (12). Isus je živeo i davao iz svemoći i ljubavi Božje i ispunjavao je zapovest „Moli se i radi“ (14). Poslednji savez, zaključen sa Prazajednicom Novi Jerusalim – Tama je izgubila – Proces čišćenja Zemlje (17)

 

Hram unutarnjeg

1. A roditelji Njegovi, Josif i Marija, iđahu svake godine u Jerusalim o prazniku Pashe; slavljahu praznik po običaju braće svoje koji prolivahu krv, jeđahu meso i pijahu žestoka pića. I kad Isus navrši dvanaest godina, po običaju praznika krenu i On s njima u Jerusalim. (Pogl. 6,1)

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam i produbljujem reč:

Ovim je objavljeno da se Bog, Gospod, ne meša u zakone ljudi ukoliko su to samo običaji koji se ne protive nebeskim zakonima. I čovek Isus pridržavao se običaja, a Gospod ga je pratio Svojim Duhom.

2. A kad prođoše ovi dani i oni se vraćahu, ostade dečak Isus u Jerusalimu, a da ne znaše za to roditelji Njegovi. I misleći da je s društvom, odmakoše čitav dan hoda. I tražahu Ga onda međ prijateljima i poznanicima. I ne našavši Ga vratiše se u Jerusalim, tražeći Ga tamo.

3. I posle tri dana nađoše Ga u hramu gde sedi međ učiteljima. I sluša ih, i pita ih. I svi koji Ga slušahu, divljahu se Njegovu razumevanju i odgovorima Njegovim.

4. I ugledavši ga roditelji Njegovi, zaprepastiše se. I mati Njegova reče Mu: „Sine moj, zašto nam tako učini? Evo, otac Tvoj i ja tražismo Te puni brige“. A On im odgovori: „Zašto ste Me tražili? Zar ne znate da Ja moram biti u domu Oca Svojega?“… (Pogl. 6, 2-4) 52

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam i produbljujem reč:

Rečima: „… da Ja moram biti u domu Oca Svojega“ dečak nije mislio na kuću, na hram od kamena, već na kuću od mesa i kostiju – na čoveka, u kojem boravi Duh Božji, i koji je govorio preko dečaka Isusa. Isus je mislio: Ja moram počivati u Sebi, u hramu unutarnjeg, da bih ljude darivao – i odgovarao onima koji Me za to zamole. Svaki čovek je hram Božji. Ko ovaj hram drži čistim, on oseća, misli, govori i postupa čisto, a plod toga je život u svesti Božjoj. U jerusalimskom hramu Isus je poučavao iz ovog „hrama unutarnjeg“, one koji su u hramu od kamena hteli da Ga slušaju. … A oni ne razumeše reči koje im reče. No, mati Njegova zadrža sve reči ove u srcu svojemu.

 

Ženik Hrist i nevesta

5. A prorok jedan koji Ga vide, reče Mu: „Gle, ljubav i mudrost Božja sjedinjeni su u Tebi, i stoga bi u vremenu dolazećem trebalo da se zoveš Isus, jer Bog će preko Hrista spasiti čovečanstvo koje je danas zaista nalik moru gorkome. No, gorčina ova postaće slatkom. Naraštaju ovome neće još nevesta doći, a ni u vremenu dolazećem.“ (Pogl. 6, 4-5)

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam i produbljujem reč:

Ovaj prorok je proricao iz Duha. U međuvremenu, protekla su mnoga doba, a Ja, ženik, Duh Hristov, Ja Jesam, krenuo Sam da pozivam ljude koji veruju u Mene i ispunjavaju volju Očevu, da bi ih poveo u zemlju Mira. Poput doterane neveste, ukrašene ukrasima i vrlinom unutarnjeg života, u susret Mi dolaze mnoge duše i ljudi – i sve je više onih koji se menjaju od gorčine ka slatkoći, dolazeći tako Meni zdesna.

 

**************************************************************************

Radi boljeg razumevanja pročitajte još i:

*************************************************************************

 

Venčanje kao zavet vernosti pred Bogom

6. I siđe s njima i dođe u Nazaret, i beše im poslušan. I pravljaše točkove i jarmove i stolove s veštinom velikom. I rastijaše Isus u veličini Svojoj i u milosti kod Boga i kod ljudi. 53

7. Dečak Isus dođe jednoga dana na mesto gde beše postavljena zamka za ptice, a oko nje stajaše nekoliko dečaka. Isus im reče: „Ko je postavio ovu zamku za nedužna stvorenja Božja? Znajte, da ćete i vi biti tako uhvaćeni u neku zamku.“ I ugleda dvanaest vrabaca koji ležahu kao mrtvi.

8. I On pređe rukama Svojim iznad njih, govoreći: „Poletite, i mislite na Mene dok ste živi.“ I vrapci se podigoše i poleteše cvrkućući glasno. A Jevreji koji videše ovo behu zaprepašćeni. I ispričaše sve sveštenicima.

9. A dete činjaše i druga čuda, i videše kako cveće niče pod Njegovim stopalima, gde zemlja dotad beše jalova. I pratioci Njegovi behu puni strahopoštovanja pred Njim.

10. A kad navrši Isus osamnaest godina, oženiše ga s Mirjam, devicom iz roda Judina, i življaše s njome sedam godina. I ona umre, jer je Bog uze k Sebi da bi se On latio zadataka viših koje trebaše da izvrši, i radi trpljenja za sve sinove i kćeri ljudske. (Pogl. 6, 6-10)

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam i produbljujem reč:

Nisam nikad bio oženjen. U ovoj generaciji (1989) reč „oženjen“ i „udata“ ima drugo značenje. Za čoveka ovog vremena to znači odlazak pred matičara i eventualno ceremoniju u nekoj zemaljskoj crkvi, pred i sa sveštenikom.

Takođe, reč „venčanje“ ima u Duhu drugo značenje nego „sklapanje braka“. Venčanje u Duhu Božjem znači: dvoje ljudi sklapaju savez (zavet) sa Bogom i trude se da u Bogu postanu jedno. Ženidba-udaja je odluka donesena prema zakonima ovog sveta.

Venčanje je, međutim, zavet vernosti s biližnjim pred Bogom, kojim dvoje – ljudi odlučuju da ostvaruju božanske zakone i da zajedno vode čist i Bogom ispunjen život.

U ovoj knjizi, reč „oženjen/udata“ znači: povezan kroz Božju – ljubav.

Isus je u Duhu bio povezan sa svim ljudima i bićima, sa čitavim postojanjem – onako kao što Sam to bio Ja kao Hrist. Kao Isus, to jest kao Sin čovečji, morao sam doživeti i ovo iskustvo povezanosti sa ženskim rodom, kako bih ga razumeo i mogao mu pomoći.

Kao Isus iz Nazareta negovao sam duboku i čistu povezanost sa ovom ženom koja je Mome biću bila veoma bliska. Zakon glasi: isto privlači isto. Ova je žena imala pojedine aspekte u svome biću koji su po svome titranju bili slični Mojoj duši. Preko njih smo bili u dubokoj komunikaciji. Osećao Sam se u njoj i ona u Meni. Pri tome sam doživljavao svet osećanja ženskog principa u zemaljskom ruhu i tako razumeo mnoge žene koje su bile sa Mnom u vreme Moga naučavanja.

Nešto pre no što su započele godine Moga naučavanja, ovoj ženi isteklo je vreme na Zemlji. Bog, naš večni Otac, pozvao ju je natrag k Sebi, isto kao što je to kasnije učinio i s mnogim muškarcima i ženama koji su Me sledili. Jer u ovome je svetu dolaženje i odlaženje duše zakonitost koja ne podleže samovolji, već ili toku Zakona setve i žetve ili Božjem zakonu svetlosti.

 

 

Muke i smrt na krstu nisu se morali dogoditi

Moj zadatak kao Isusa iz Nazareta, Hrista Božjeg, bio je da usadim iskru spasenja u duše ljudi. Moja patnja i fizička smrt pak, ukazali su na ljudsku tvrdokornost. Da su se Božji sinovi i kćeri iz roda Davidova odazvali pozivu Jovanovom, kao i Mojem, i da su verno sledili Hrista u Isusu, onda bi se priključili i Božji sinovi i kćeri iz drugih rodova i verno bi Me sledili. Tako je mogao nastati jedan narod koji je svesno mogao postati narod Davidov za Carstvo Mira Isusa Hrista. Budući da je rod Davidov, rod koji stoji u nalogu Dela Spasenja, ostao u grehu, Ja sam se omotao jednim delom njegove krivice, kao i delovima krivice pojedinaca iz drugih rodova. Tako se i moglo desiti da budem uhvaćen, i tako je započela patnja.

Pa i da rod Davidov nije ostao u grehu, Ja bih opet doneo iskru Spasenja svim dušama i svim ljudima; ali ne bih morao pretrpeti muke i fizičku smrt na krstu. Tako, trpeo sam za sinove i kćeri ljudi, jer oni, ne ispunivši volju Božju, nisu postali svesnim sinovima i kćerima Božjim. Da je rod Davidov stajao uz Mene, čitav ovaj događaj poprimio bi drugi tok. A da je sav jevrejski narod – uključujući i pismoznance i fariseje – primio i prihvatio Sina Božjeg, tako što bi svi ispunjavali zakon Božji, delimična snaga bi ostala u prasnazi. Jer ko ispunjava Večni Zakon, njemu potpora nije potrebna.

 

Ispravno razumevanje teksta – Mudrost Egipćana

11. I pošto izuči Zakon, Isus se opet vrati u Egipat da izuči mudrost Egipćana, kao što to učini i Mojsije … (Pogl. 6, 11)

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam i produbljujem reč:

Budući da mnogi tekstovi ove knjige nisu shvaćeni po smislu, već po rečima, moraju se uvek iznova tumačiti i ispravljati.

Već sam objavio da su neke reči pri nastanku te knjige imale drugačije značenje nego danas (1989). I čovek koji je tada reč primao i zapisivao raspolagao je jednim određenim jezičkim blagom i jedino se ono moglo primeniti. I prevodioci su, isto tako, za prevođenje imali na raspolaganju svoje određeno jezičko blago. Zbog toga bi sve što nam se iz Božanskoga daje u obliku reči, trebalo shvatiti po smislu. Tamo gde je neophodno tumačenje, ispravka ili produbljenje, to ću Ja uvek činiti preko Svog instrumenta za današnje vreme (1989) i protumačiti, ispraviti ili produbiti.

Tako i u ovome tekstu ispravljam reči: „…vrati se opet u Egipat da izuči mudrost Egipćana, kao što to učini i Mojsije.“ Shodno smislu, to bi trebalo da znači: On se često sastajao s Egipćanima da bi sa – njima razgovarao o Božjoj mudrosti. No, Ja nisam išao u Egipat da bih mudrost Božju naučio od Egipćana. Kao dete bio sam sa Svojim hraniteljima u Egiptu, ali ni tada da bih izučavao božansku mudrost.

U pustinji sam se, osim toga, često sastajao sa muškarcima i ženama da bismo se molili i da bih sa njima razgovarao o večnoj istini. Među njima je uvek bilo puno Egipćana. Još dok sam bio dečak Isus, u Meni se objavljivala mudrost Božja, koja je preko Mene i govorila. Stoga sam Ja još kao dečak, takozvanim učenima u hramu govorio iz mudrosti Božje. Božja je, dakle, mudrost delovala u Meni. Zašto bih je onda još i izučavao! .

.. I otide u pustinju da meditira, posti i moli se. I dobi punomoć svetoga imena, kojom mnoga čudesa činjaše.

 

Kratak pregled Isusova života pre početka Njegovog učiteljskog delovanja

12. Tokom sedam godina govoraše On sa Bogom licem u lice. I nauči jezik ptica i životinja, i upozna isceljujuću moć drveća, lekovitog bilja i cveća i skrivene snage dragog kamenja. I upozna kretanje Sunca, Meseca i zvezda, i moć pisanih znakova, tajne trouglastog uglomera i kruga, i pretvaranje stvari i oblika, brojeva i znakova. I vrati se odatle u Nazaret da poseti roditelje Svoje; i poučavaše tu, kao i u Jerusalimu, kao priznati ravi, u samome hramu, i niko Ga u tome ne sprečavaše. (Pogl. 6, 11-12)

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam i produbljujem reč:

Sve što je Bog stvorio i što održava, nalazi se i u čovekovoj duši. Ko živi u Bogu, od Boga prima i Bog ga – i kao čoveka – poučava. Kao Isus iz Nazareta, Ja sam živeo u Bogu i primao od Boga, Mog Oca, i s Njime bio u neprekidnoj komunikaciji.

Iz Isusovog unutarnjeg strujala je božanska mudrost. On je razgovarao sa životinjama u vodi, u vazduhu i sa onima na zemlji i u njoj. I Isus, u kojem sam Ja živeo, doživljavao je u Sebi život biljaka i kamenja.

Iz Svog sam unutarnjeg Ja kao Isus doživljavao i kretanje zvezda, i o tome sam mnogo razgovarao sa Egipćanima, među kojima je bilo istinskih mudraca. Budući da sam kao Isus poučavao u hramu, mnogi su me ljudi nazivali ravijem. No, Ja sam bio prorok i Božji Sin – u zemaljskom telu kao sin čovečji koji je poučavao i živeo Božje zakone i žrtvovao se da bi se ispunilo Spasenje u dušama ljudi i u dušama koje su živele u carstvima pada.

 

 

Isus je živeo i ispunjavao zapovest „Moli se i radi“

13. A posle nekog vremena otide On u Asiriju, u Indiju i Persiju i u zemlju Haldeju. I mnoge godine posećivaše hramove njihove te razgovaraše sa sveštenicima i mudracima njihovim. I dok putovaše zemljama, činjaše mnoga divna dela i isceljivaše bolesne.

14. I životinje u polju osećahu poštovanje prema Njemu, i ptice Ga se ne bojahu, jer On ih nije plašio. Čak i zveri u pustinji osećahu snagu Božju u Njemu i služahu Mu dragovoljno i nosahu Ga od mesta do mesta. (Pogl. 6, 13-14) 

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam i produbljujem reč:

Kao Isus sastajao Sam se sa mnogim ljudima različitog staleža i različitih jezika, i razgovarao Sam sa Asircima, Indusima, Persijancima, Haldejcima, Izraelcima i mnogim drugim muškarcima i ženama iz različitih rodova. No, Ja nisam putovao u njihove zemlje niti drugde da bih naučio Božju mudrost. Bio sam u nekim zemljama kao i na granicama pojedinih zemalja. Često je tu jezik bio prepreka. No, kad smo razgovarali o zakonima ljubavi, svako je znao šta je bližnji hteo da kaže. Jezik srca ne poznaje granice – takođe ni danas, u vreme kada se približavamo dvehiljaditoj godini.

Iz ljubavi prema ljudima potekla je i spasiteljska snaga – da bi pomogla ljudima i svedočila o onome što je u Meni, Isusu, boravilo: Svemoć Božja.

Danas (1989) postojeća tehnika omogućuje da se Moja Reč brže prevodi i prenosi, da se srca ljudi bude i da oni izučavaju jezik – ljubavi. Njega će razumeti svi oni koji misle srcem.

Mnogi misle da sam brojne godine proveo na putu da bih skupljao mudrosti i činio dela ljubavi. Kao Isus iz Nazareta bio sam uistinu mnogo na putu da bih poučavao i činio dela ljubavi i milosrđa. No, nisam zanemarivao ni ispunjavanje zapovesti „Moli se i radi“.

Kao i Josif i Moja telesna braća, i Ja Sam kao tesar ispunjavao ono što je Bog zapovedio ljudima: „Moli se i radi.“

Smisao reči „i nosahu Ga od mesta do mesta“ je: Mnoge su me životinje pratile dobar deo puta, poneke i od mesta do mesta. Ko ljubi Boga, on ljubi i carstva prirode. A carstva prirode služe onome koji – ljubi Boga. Jer čitavo postojanje jeste život iz Boga – a ko ljubi Boga, njemu služi čitavo postojanje.

 

 

Poslednji savez, zaključen sa Prazajednicom Novi Jerusalim

15. Jer duh božanske čovečnosti ispuni Njega i sve oko Njega, i Njemu sve podredi. I ispuniše se reči proroka: „Lav će ležati pokraj teleta a leopard uz jarića, vuk kraj jagnjeta a medved uz magarca, i sova pokraj goluba. A vodiće ih jedno dete. 58

16. I niko neće ranjavati ni ubijati na Mome svetom brdu. Jer zemlja će se napuniti poznanjem Svetoga kao što voda navršuje korita morska. I u danima ovim još jednom ću sklopiti savez sa životinjama kopnenim i pticama u vazduhu, s ribama morskim i sa svim stvorovima zemaljskim. I slomiću luk i mač, i sva oruđa ratna ukloniću sa Zemlje. I biće sklonjena na mesto sigurno, da niko više ne živi u strahu.

17. I Ja ti se zauvek zavetujem u poštenje i mir i u dobrotu srca i ti ćeš poznati svoga Boga, i zemlja će rađati žitom i vinom i uljem, a Ja ću reći onima što nisu Moj narod: Ti si narod Moj, a oni će Mi uzvratiti: Ti si Bog naš.“ (Pogl. 6, 15-17)

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam i produbljujem reč:

Ovako se dogodilo!

Budući da Izraelci Mene, Hrista, nisu primili i prihvatili kao svog Spasitelja, Večni i Ja, Hrist, okupljamo sinove i kćeri Božje na drugom delu Zemlje. Tamo je sada „Izrael“ i tamo je sada novi „Jerusalim“.* Jer Bog se ne veže za jedno mesto ni za obećanja ljudi koji se svoga obećanja ne drže, koji ne ispunjavaju ono što im je On zapovedio.

Sada jedan drugi narod stoji u Savezu. I to je Moj narod i Ja ću biti njegov pastir. Iz njega će izrasti prve snage Carstva Mira.

Bog je raskinuo savez sa narodom izraelskim i sklopio novi savez – poslednji savez – sa ovim drugim narodom, sa ljudima koji se trude da ispunjavaju Božju volju. Oni potiču iz velikog roda Davidova i iz drugih rodova koji se pridržavaju zapovesti života.

Večni i Ja, Hrist, pozivali smo i pozivamo preko proročkih usta širom ovog sveta i okupljamo sve voljne sinove i kćeri Božje: već postojeći mali narod izrašće u snažan narod Božji.

Poslednji je savez sklopljen i on važi. Onima koji ga se pridržavaju on donosi veliku pomoć iz Božjeg zakona. Ja, Hrist, predvodim narod Božji i nemam čoveka kao Svog zastupnika. Ovaj narod Božji je prazajednica Novi Jerusalim, koja je postala Zavetnom zajednicom. To je središnje svetlo u Univerzalnom životu.

Božji narod će morati da savlada još poneku prepreku. No, Duh istine i života je s njime, i svi koji su iskrenog srca vezani tim savezom, biće osnivači i graditelji Carstva Božjeg na Zemlji. U ovo vreme – koje se približava dvehiljaditoj godini – ispunjava se ono što je zapisano, po smislu: Ja, vaš Gospod i Bog, sklopiću savez sa jednim drugim narodom.

 

 Tama je izgubila – Proces čišćenja Zemlje

 

Tama je izgubila; Savez je sklopljen; Zemlja se čisti – onako kako je bilo prorokovano.

Zemlja će se stresti i otvoriti i mnoge će ljude progutati. No, pre nego se sve ovo dogodi, ljude će snaći bolesti, nevolje, udarci sudbine i mnogo šta drugo. Anđeo smrti obilazi i odnosi sve više ljudi. Ono nečisto će nestati. Mora će preplaviti svoje obale i sve nezakonito, a zvezde će svojim zračenjem čistiti Zemlju. Mač i sva oruđa rata tada će biti slomljeni. Na Zemlji će nastati Carstvo Mira i živeće na njoj – ljudi koji ispunjavaju Božju Volju. I biće mir. I tada će se ispuniti ono što je zapisano:

„Lav će ležati pored teleta a leopard uz jarića, vuk kraj jagnjeta a medved uz magarca, i sova pokraj goluba. A vodiće ih jedno dete.“ Sve ovo će se dogoditi!

18. Jednoga dana hodaše On planinskom stazom duž ivice pustinje i srete lava koga je kamenjem i kopljima gonila grupa ljudi, hoteći da ga ubiju.

19. I Isus ih ukori: „Zašto lovite stvorenja Božja plemenitija od vas? Jer njih surovost mnogih naraštaja učini neprijateljima ljudi, a trebaše uistinu da budu prijatelji njihovi.

20. I kao što je vidljiva u njima snaga Božja, očite su i strpljivost Njegova i saosećanje Njegovo. Ne progonite, dakle, više stvorenje ovo. Ono vam neće ništa nažao učiniti. Zar ne vidite kako beži od vas i da je prestrašeno zbog nasilja vašeg?“ (Pogl. 6, 18-20)

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam i produbljujem reč:

Reč „saosećanje“ znači Božja pomoć. Ja sam doneo spasenje za sve ljude i duše. A u spasenju je i oslobođenje životinja. Kroz spasenje, u evolutivnom procesu, sve će biti uzdignuto u jedinstvo, u svetlost Božju, a ona je jedinstvo, život, supstanca i snaga.

21. A lav Mu priđe, i leže pred noge Isusove, pokazujući Mu tako svoju ljubav. I čudeći se silno narod onaj, govoraše: „Gledajte, čovek ovaj ljubi sva stvorenja, i vlast čak ima nad životinjama pustinjskim, i one Ga slušaju.“ (Pogl. 6, 21)

 

**************************************************************************

Radi boljeg razumevanja pročitajte još i:

*************************************************************************

Newsletter prijava
Prijavite se na E-mail novosti i budite uvek u toku sa novim izdanjima, akcijama i dešavanjima u našoj knjižari.
* obavezna polja