Molitva Oče naš – njen smisao i značenje

Šta je Molitva Oče naš?

Molitva Oče naš - DVD meditacija
Molitva Oče naš – DVD meditacija

U kapitalnoj knjizi Jevanđelje Isusovo, Alfa i Omega, o Molitvi Oče naš stoji zapisano sledeće:

… Dakle, kad ste zajedno molite se ovako:
6. Oče naš koji si na nebesima, sveto je Ime Tvoje. Da dođe Carstvo Tvoje. Da bude Volja Tvoja i na Zemlji kao na Nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas, i sutradan i svakoga dana, i plod čokota živog. I kao što Ti nama praštaš grehe naše, da i mi drugima opraštamo grehe njihove. Ne ostavljaj nas u iskušenju. I izbavi nas od zla. Jer Tvoje je Carstvo i Snaga i Slava u svu večnost. Amin. (Pogl. 26, 5-6)

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam i produbljujem reč:

Molitva Oče naš, poznatija kao Molitva zajednice, moli se različitim rečima i sadržajima, jer je svaka zajednica moli onako kako to odgovara potencijalu ljubavi te zajednice.

Kao Isus iz Nazareta učio Sam ljude ovoj molitvi zajednice, Očenašu, na Svom maternjem jeziku; dakle, sa drugačijim rečima pa tako i sa drugačijim sadržajima nego što su je molili u kasnijim vremenima i na drugim jezicima.

Reči kao takve su nebitne. Bitno je da čovek ostvaruje ono što moli! Onda će svaka reč koja siđe s njegovih usana biti nadahnuta ljubavlju, snagom i mudrošću.

 

Molitva Oče naš – Kako je treba moliti?

Ne treba da se molite doslovno niti da nastojite da Očenaš, molitvu kojoj Sam Ja učio Svoje, molite prema originalu od reči do reči. Bitno je da reči svojih molitvi nadahnete ljubavlju prema Večnome i prema svom bližnjem i da sadržaj vaših molitvi odgovara vašem životu.

Ljudi ispunjeni večnom istinom, ljubavlju i mudrošću Božjom, moliće se drugačije nego oni koji se mole samo zato jer su ih tako naučili ili zato što pripadaju nekoj konfesiji, u kojoj se molitve izgovaraju prema svesti te konfesije.

Ljudi na putu ka svom božanskom poreklu mole se slobodno, tj. rečima koje su sami odabrali, a koje su nadahnute ljubavlju i snagom.

Ljudi koji žive u Mome Duhu, koji su prožeti Božjom ljubavlju i mudrošću, koji, dakle, ostvaruju Božje zakone u svakodnevnom životu, pre svega će se zahvaljivati Bogu za svoj život i za sve, hvaliće Ga i slaviti i posvećivaće Mu sve više i više svoj život – u osećanjima, mislima, rečima i delima – jer su postali život iz Njegovog života.

Ljudi u Duhu Gospodnjem žive molitvu. To znači da oni sve više i više ispunjavaju zakone Večnoga i da su i sami postali molitvom, koja je obožavanje Boga.

Ko, dakle, ispunjava Božju volju, taj sve više živi u obožavanju Boga. Takvi ljudi ne samo da se pridržavaju zakona Božjih, nego su u velikoj meri i postali zakonom ljubavi i mudrosti.

U Carstvu Mira Isusa Hrista, koje sazreva i u kojem Sam Ja Vladar i život, ljudi će se sve više pridržavati zakona Božjeg. Mnogi od njih su već i postali zakonom – te tako i božanskim čovekom koji u svemu što misli, govori i čini ovaploćuje život, Boga. Njihove su molitve život u Meni, ispunjavanje večnog zakona. Svojim životom koji je zakon Božji, oni se zahvaljuju Bogu za život.

To zahvaljivanje Bogu je, dakle, život u Bogu. Njihov život, koji je sav jedno zahvaljivanje, struji u Carstvo Mira. Oni se, shodno smislu, mole sledećim rečima, rečima koje ostvaruju u svakodnevnom životu:

 

—————————————-

Pogledajte još i:

Očenaš – DVD slikovna meditacija >>

Knjiga Jevanđelje Isusovo, Alfa i Omega >>

—————————————-

 

Molitva Oče naš – Sadržaj i tekst molitve

Oče naš, Tvoj Duh je u nama,
i mi smo u Tvome Duhu.
Sveto je Tvoje večno Ime u nama
i kroz nas.

Ti si Duh života,
Ti si naš Praotac.
Iz Tebe mi nosimo svoja večna imena.

Ti, Večni, dao si nam ih
polažući u njih
sve obilje beskonačnosti.

Naša imena, koja si nam Ti udahnuo,
ljubav su i mudrost –
Tvoje obiilje
Zakon u nama i kroz nas.

Naše večno carstvo je beskonačnost –
snaga i slava u Tebi i iz Tebe.

Mi smo naslednici večnog carstva.
Zato smo mi to carstvo samo,
večna domovina.

Ona je u nama i deluje kroz nas.
Tvoja beskonačna, uzvišena volja je u nama
i deluje kroz nas.

Tvoja moć volje je naša snaga volje.
Ona deluje u nama i kroz nas,
jer mi smo Duh iz Tvoga Duha.

Nebo nije prostor i vreme –
Nebo i Zemlja su jedno
jer svi smo jedno u Tebi.

Ljubav i snaga u nama i kroz nas
naš su hleb svagdašnji.

Ti, o večni, uzvišeni Oče,
stvorio si u nama sve
što treperi u beskonačnosti.
Ti stvaraš kroz nas na Nebu
i na Zemlji.

Mi smo u Tebi, a Ti vladaš u nama
i kroz nas.
Ispunjeni smo Tvojim Duhom,
jer mi smo Duh iz Tvoga Duha.

Bogati smo Tobom,
jer živimo svoje nasleđe, Tvoju beskonačnost.

Naše večno nasleđe, Duh iz Tvoga Duha,
stvara za nas ono
što nam je potrebno kao ljudima
u Carstvu Mira.

Mi živimo u Tebi i iz Tebe.
žživot struji darujući se.
Mi živimo u Božjem obilju,
jer mi sami jesmo to obilje.

Zemlja je Nebo,
a Carstvo Mira bogatstvo ove Zemlje,
u kojem mi živimo i jesmo –
Duh iz Tvoga Duha.

Mi živimo u unutarnjem carstvu –
no ipak smo ljudi koji u spoljašnjem otelovljuju
ono što zrači u unutarnjem.

Slavi se ime Gospodnje,
On je život u nama i kroz nas.
Ime Božje je zakon ljubavi i slobode
koji se živi.
Greh je preobražen –
svetlost se vratila.

Mi živimo iz Njegove svetlosti
i živimo u Njegovom Duhu i iz Njegovog Duha,
jer mi jesmo Duh iz Njegovog Duha.

U Bogu je sve namireno.
Njegovo Ime je sve očistilo.
Nek se veliča slava Božja!

Božja volja, ljubav i mudrost
prožimaju Zemlju i tle.

Mi sami smo Zemlja i tle –
volja, ljubav i mudrost.
U nama je Božja dobrota – dobro iz Boga.
Mi smo u Bogu i delujemo iz Boga.
Zemlja je od Gospoda –
ona je carstvo ljubavi.
Ono deluje u nama i kroz nas.
život, slava Očeva,
deluje u nama i kroz nas –
iz večnosti u večnost.

Ovo slavljenje je, shodno smislu, život onih koji žive u Carstvu Mira Isusa Hrista. Oni žive u Meni, Hristu, a Ja živim kroz njih; i zajedno živimo u Otac-Majka Bogu, a Otac živi kroz nas iz večnosti u večnost.

—————————————-

Pogledajte još i:

Očenaš – DVD slikovna meditacija >>

Knjiga Jevanđelje Isusovo, Alfa i Omega >>

—————————————-