Kontakt telefon: 
066/5000-808   
Kontakt e-mail: izdavacka.kuca.rec@gmail.com

Predgovor o knjizi Ovo je Moja Reč – Jevanđelje Isusovo

Predgovor Brata Emanuela,
Heruvima božanske Mudrosti

 

Duhovne knjige - Knjiga Ovo je Moja Rec

Knjiga Ovo je Moja Rec – Alfa i Omega, Jevanđelje Isusovo – Kliknite i saznajte više>>

 

Zašto se Hrist, Sin Božji, vraća na jedno nepoznato Jevanđelje?

Za ponekog će čitaoca možda biti nerazumljivo zašto se Hrist, Sin Božji, vraća na jedno prilično nepoznato Jevanđelje i na njemu ne samo da gradi, već ga i tumači, ispravlja i produbljuje, to jest dopunjuje.

Razlog za to je sledeći: Hrišćanske konfesije i zajednice, kao i mnogi poznavaoci Biblije imaju „svoju Bibliju“, koju smatraju potpunom i čistom istinom, od koje su načinili sopstveno vlasništvo. Ali oni se varaju u svom uverenju da je u njihovoj Bibliji reč Božja data jednom i za sva vremena i time i zaključena. Tako Hristu, Spasitelju svih duša i ljudi, nije bilo moguće da unutar još postojećih hrišćanskih konfesija i zajednica koje se za njih vezuju, protumači, ispravi i produbi tu knjigu, njihovu Bibliju.

 

Hrist otkriva Istinu izvan hrišćanskih konfesija

Zato je Hrist išao drugim putevima; On je otkrivao i otkriva Istinu izvan hrišćanskih konfesija i zajednica koje se za njih vezuju. Jer, sva bića i ljudi treba da dožive Boga, večnu Svetlost, neograničenu Istinu. I svima je data sloboda volje da je prihvate ili odbace.

Hrist, Sin živoga Boga, Spasitelj svih ljudi i duša, inspirator je u Svom delu Spasenja, Univerzalnom životu, iz kojeg proizlazi Carstvo Mira Isusa Hrista. On je na početku ove decenije (1980) zamolio nekoliko braće – koji su svi do jednoga bili poznavaoci Biblije – da ispišu esenciju Istine, kako iz Starog Zaveta, tako i iz Novog Zaveta. Hristova želja bila je i jeste, da se napišu činjenice o Njegovom životu i misli kao Isusa iz Nazareta, da bi ove kasnije služile kao istorijski izveštaj za one koji će živeti u Carstvu Mira Isusa Hrista, a preko Njega su već u velikoj meri dostigli savršenstvo.

U Svojoj objavi On je ovoj braći, shodno smislu, rekao: Uzmite u ruke ove tekstove Biblije koje ću vam Ja sada dati i dopustite da vaša duhovna svest klizi preko njih. To znači: čitajte očima Istine – a ne razumom; jer ovaj muti oko i smisao za Istinu.

Oko Istine će onda padati na ona mesta u tekstu koja sadrže Istinu, a koja je od značaja za sadašnjost i za dolazeće vreme, jer Ja ću to pohraniti u vaša srca. Onda ću preko vas tumačiti i produbljivati. To su Božje reči, koje su veliki proroci i prosvetljeni primali iz Duha Istine, kao predviđanje sadašnjeg i dolazećeg vremena.

 

*********************************************************************

Radi boljeg razumevanja pročitajte još i:

*********************************************************************

Reč Istine za sadašnjost i dolazeće vreme

Njegov motiv bio je i jeste da Njegovi u sadašnjosti, kao i pretežno već savršeni ljudi nastupajućeg vremena u Carstvu Mira mogu da pročitaju i izvršavaju ono što je On doneo čovečanstvu kao Isus iz Nazareta – i da saznaju ko je On bio i jeste u Duhu. Kada jednom Carstvo Mira Isusa Hrista bude obuhvatilo Zemlju, spasenje u ljudima biće završeno, jer će se u Carstvu Mira otelovljavati samo još gotovo savršene duše.

U Carstvu Mira Isusa Hrista duhovno znanje neće biti od značaja, jer će se ti pretežno već savršeni ljudi približiti Božanskome, pošto poseduju mudrost i ne moraju više da nalaze mudrost preko duhovnog znanja. I mnoge verzije Biblije na koje se konfesije u ovom vremenu (1989) još oslanjaju, biće tada beznačajne. Jer, ko je dostigao božansku mudrost, taj je otvorio i svoju duhovnu svest, a njegovo čisto duhovno telo, u kojem potpuno deluje esencija beskonačnosti, za njega je onda knjiga božanske mudrosti.

Kada Carstvo Mira Isusa Hrista obuhvati Zemlju, neće viće biti ljudskih dela. Ljudska dela su i konfesije, kao i njihove Biblije, u koje su oni mnogo toga uneli po sopstvenom nahođenju i iz njih učili onome što im se činilo neophodnim iz njihovog konfesionalnog mišljenja. Mnoga duhovna bića pošla su u otelovljenje radi Dela Spasenja.

To je kao jedan veliki mozaik, u kojem su sadržane sve četiri ravni čišćenja, uključujući i Zemlju. Svako od ovih duhovnih bića prihvatilo je neki nalog u Spasiteljskom Delu; ono je kao svoj udeo u Nalogu prihvatilo jedan ili više „kamenčića mozaika“ u svoje duhovno telo, kako bi u zemaljskom postojanju moglo da ispuni ono što je prihvatilo kao nalog. Ovaj udeo u Nalogu, dakle, ugraviran je u duši i mora se ispuniti.

 

Duhovni nalog se mora ispuniti

Neka duhovna bića primila su u svoje kamenčiće mozaika razne mogućnosti. To znači: kada nalog radi kojeg je neko duhovno biće pošlo u inkarnaciju, nije ispunjen, onda ono ovo „Treba“ koje je tim nalogom ucrtano u njegovom duhovnom telu mora da ispuni drugde – bilo u nekom novom otelovljenju ili u mestima čišćenja.

Ako je ipak nastupilo vreme kada se dotični kamenčić mozaika Naloga mora ugraditi na Zemlji, onda druga otelovljena duhovna bića reuzimaju ono što njihov bližnji u Nalogu – zbog nekog opterećenja ili nekog zavođenja preko satane čula – nije učinio. Ovaj kamenčić mozaika, koji su sada ostvarila druga otelovljena duhovna bića, dakle ljudi, je onda u potencijalu Naloga za Zemlju doduše ugađen. Dotično duhovno biće pak, koje je propustilo da na vreme ostvari svoj udeo u nalogu Spasenja, moraće ovo na drugi način da popravi. Kada ovako, dakle, za Hrista tu i tamo vrata ostanu zaključana, onda će On ići drugim putevima, kao što se, na primer, dogodilo sa ovom knjigom „Ovo je Moja Reč“.

Kada Gospod oslovi duhovne darove u nekom čoveku, na primer podseti nekog brata na njegov duhovni nalog, tada i knez ovoga sveta ima mogućnost da ih iskušava i možda ih i zavede – dakle i one koji žive kao ljudi među ljudima da bi u svet donosili Istinu i mir. Oni su se u Carstvu svetlosti bili odlučili da u zemaljskom ruhu ostvaruju dela Božja i da služe Hristu i svom bližnjem u svetu koji je teritorija tame. Ipak, u svakom trenutku, svaki čovek stoji na raskršću – pred odlukom: za ili protiv Boga.

 

Zapisivanje knjige „Ovo je Moja Reč“

Braća koja su u otelovljenje bila pošla sa duhovnim nalogom da napišu delo koje je od značaja i za sada i za ubuduće, podlegli su – ljudskome. Oni nisu mogli prema planu da ostvare ono što su bili pohranili u svoje duhovno telo. I tako se onda krenulo drugim putem, otvorena je, dakle, jedna druga mogućnost: put preko naše sestre, proročice Božje i glasnika Božjeg.

Jer, zapisivanje knjige „Ovo je Moja Reč“ važan je elemenat u delu Gospodnjem u Univerzalnom životu, jer će ovo delo biti značajno pre svega u Carstvu Mira Isusa Hrista. Ono sadrži sve značajne događaje koje je Hrist, Vladar Carstva Mira, kao Isus iz Nazareta, doživeo i pretrpeo. Jer, On je Spasenje doneo Svojim životom i mišlju i ljubavlju prema ljudima.

Jedino Njegovim činom Spasenja nastaće na Zemlji Njegovo Carstvo Mira. Na njoj će onda živeti duševni, dakle gotovo savršeni – ljudi, i posedovaće je sve više, jer će se vladavina tame završiti. Jer se od Njegovog „Svršeno je“ na krstu, satansko sve više vezuje. I kada jednom Carstvo Mira obuhvati Zemlju, ono satansko biće svezano. Jedino Spasiteljskim Delom je ovo postalo moguće!

Hrist, Spasitelj svih ljudi i duša, ima dakle mnogo načina da postigne ono što je od značaja za današnje vreme (1989), a posebno za Novo Doba.

Knjiga „Ovo je Moja Reč“ nije bila u neposrednom nalogu naše sestre, proročice Božje i glasnika Božjeg. Ipak, ona je prihvatila postojeću mogućnost – da se knjiga „Jevanđelje Isusovo“* uzme kao podloga za Delo Otkrivenja „Ovo je Moja Reč“. Hrist joj je izišao u susret sa ovom knjigom, jer zadatak da primi jedno takvo delo za sadašnjost i budućnost, nije stajao neposredno u njenom nalogu.

 

Produbljivanje i ispravljanje knjige „Jevanđelje Isusovo“

Hrist je, između ostalog, shodno smislu, rekao našoj sestri:
Pošto je sada morao da se nađe drugi način, a ti si predviđena za duhovne zadatke svog neposrednog naloga, Ja ću ti – onoliko koliko je to na Zemlji moguće – izići u susret sa ovim zapisivanjem. Da bi mogla da ispuniš svoje neposredne zadatke za ovaj zemaljski život, i pošto je vreme za ovo dragoceno, Ja ću tumačenjima, ispravkama i produbljivanjima nadgrađivati knjigu „Jevanđelje Isusovo“.

Knjiga koju ljudi nazivaju „Jevanđelje Isusovo“ uprkos prevodima i uprkos rečima iz nje koje u današnjem vremenu (1989) imaju drugo značenje – sadrži duboke uvide u ono što se odigralo za vreme Mog zemaljskog života kao Isusa iz Nazareta. Ti živiš u zemaljskom ruhu. Zato nije neophodno da se, uz velike napore, napiše sasvim novo delo, jer bi te to dugo vremena sprečavalo da priđeš zadacima svog neposrednog naloga i ispunjavaš ih.

Zato Hrist gradi na postojećoj Istini sadržanoj u knjizi „Jevanđelje Isusovo“. On je tumači, ispravlja i produbljuje, ispunjavajući tako, preko naše sestre, ono što stoji u nalogu Spasiteljskog Dela: dati istorijsko delo za Carstvo Mira Isusa Hrista, delo „Ovo je Moja Reč“.*

 

Iz knjige „Jevanđelje Isusovo“ izraslo je delo „Ovo je Moja Reč“

Pošto volja naše sestre počiva u Volji Božjoj, koju ona ispunjava, iz knjige „Jevanđelje Isusovo“ izraslo je delo „Ovo je Moja Reč“. Ovo delo će dostići svoj puni značaj tek u Carstvu Mira Isusa Hrista.

I bilo da se ono čita sada ili u budućnosti – sve do potpunog razvoja Carstva Mira, Hrist jeste i ostaje isti: Savladar Neba. A mi smo sa Njim, kao braća i sestre, u svu večnost .

Dokle god budem poučavao preko naše sestre, proročice Božje i glasnika Božjeg, za čovečanstvo ću se zvati Brat Emanuel. U Duhu Božjem, pak, ja sam Heruvim božanske Mudrosti, odgovorni u Spasiteljskom Delu Isusa Hrista. U Carstvu Mira delovaće onda jedino večni Zakon Ljubavi. Onda neće biti potrebna nikakva učenja i nikakva tumačenja Večnog zakona.

Ja Jesam i ostaću Božji anđeo Zakona, čuvar božanske Mudrosti.
Mir!

 

*********************************************************************

Radi boljeg razumevanja pročitajte još i:

*********************************************************************

Newsletter prijava
Prijavite se na E-mail novosti i budite uvek u toku sa novim izdanjima, akcijama i dešavanjima u našoj knjižari.
* obavezna polja