Serijal Setva i žetva

Serijal Setva i žetva (2)
——————————————————————

DVD Serijal Setva i žetvaLekarska tema: Vaša bolest – koji je uzrok?

Pre skoro 20 godina Duh Božji objavio je, između ostalog, u svom veličanstvenom delu „Uzrok i nastanak svih bolesti“mnoge pojedinosti o zdravlju i bolestima. Napredak nauke, posebno u oblasti biohemije i istraživanja mozga, potvrđuje sada u punom opsegu upozorenja i objašnjenja Božjeg Duha. Čovek je „telo misli“, dakle izraz onoga što misli i oseća. Te veze i odnosi, ali i delavanje naših postupaka na ekološki sistem i magnetna polja Zemlje, na promenu klime i nastanak zaraznih bolesti i epidemija, i još mnogo šta drugo, jeste sadržaj ove serije emisija.

Pogledaj izdanja..

Setva i žetva: Emisija 1+2Emisija 1: Lekarska tema: Vaša bolest – koji je uzrok? Iz sadržaja: Štetne bakterije, viruse i parazite, prouzrokovao je čovek. Profinjavanjem čoveka ka plemenitim nazorima i plemenitom razmišljanju menja i svet na bolje. Emisija 2: Uzrok i nastanak svih bolesti: Iz sadržaja: Sve bolesti su posledica našeg pogrešnog razmišljanja i ponašanja. Harmonija vodi ka zdravlju i životnoj radosti.

OPŠIRNIJE..

  Cena:

cena 320 din.

Naručite odmah

Setva i žetva: Emisija 3+4Emisija 3: trajanje oko 30 minuta. Da li je atomska energija bezopasna? Iz sadržaja: Radioaktivnost, magnetna polja, pesticidi – ono šta čovek čini Majci Zemlji, vraća se njemu.
Emisija 4: trajanje oko 30 minuta.  Sunčevo zračenje i nove bolesti- Iz sadržaja: Kvantna fizika: Duhovna snaga u materiji. Šta je Duh Božji već rekao pre 20 godina?

OPŠIRNIJE..

  Cena:

cena 320 din.

Naručite odmah