Božje proroštvo

Božje proroštvoBožje proroštvo
——————————————————————-
Aktuelna Božja reč objavljena u ovoj moćnoj vremenskoj prekretnici preko proroka današnjeg vremena, Gabriele iz Vircburga, Njegove proročice i izaslanice preko brojnih knjiga danas je dostupna svim ljudima koji traže.

Duša na svom putu ka savršenstvu

dusa na putu ka savrsenstvuSaznaćete iz knjige:
– Šta ima duša da nauči na svom putu – u zemaljskoj odeći kao i u onostranom na svakom pojedinom stepenu svesti? – Kako je duši koja je napustila zemaljsko telo u mladim godinama? – Kako su u carstvu duša sačinjene planete i duhovni stanovi?
Preko Gabriele, proročice i izaslanice Carstva Božjeg, daje nam Hrist u ovoj knjizi odgovor na mnoga pitanja. Takođe, On nam objašnjava i detaljno put duše sa Zemlje u Očevu kuću.
Jer put duše nazad u Carstvo Božje, u večnu domovinu, ide preko sedam stepena svesti. Zadatak svake duše je da ponovo aktivira te stepene duše. Lepo i jednostavno objašnjeno svakoj osobi!

OPŠIRNIJE…

Cena:

1,190.00 din.

Naručite odmah

Poruka iz Svemira – Božje proroštvo danas a ne reč Biblije

Knjiga Poruka iz Svemira Božje proroštvo danas a ne reč Biblije“Ja Sam slobodni Duh … Ja nisam duh vaših kovčega sa svetim tajnama i nisam duh vaših zlatom ukrašenih crkava… Ja Sam Duh ljubavi, slobode…” Moćno govori Duh Božji i u naše vreme. Hiljadugodišnja struja proročke reči ponovo probija sebi put: Bog, naš nebeski Otac, i Hrist, Njegov prvorođeni Sin, govore nam kroz ljudska usta, kroz usta jedne žene iz naroda: Gabriele.

OPŠIRNIJE…

 

Cena:

1,200.00 din.

Naručite odmah

Božje proroštvo i prirodne nauke - je li sve duh?Poneko je tokom života mislio da je proroštvo nešto staro, prašnjavo, a da prirodna nauka zastupa moderan, a time i korektan pogled na svet. Baš naprotiv: Bog iznova govori čovečanstvu kroz usta proroka i pruža mu uvide u duhovnu pozadinu materijalnog sveta. A moderna prirodna nauka, posebno kvantna fizika, otkrila je da materijalni opstanak nije stvarnost nego samo spoljni privid iza kojeg stoje duhovne strukture.

OPŠIRNIJE..

Cena:

500.00 din.

Naručite odmah

Ovo je Moja Reč Alfa i Omega, Jevanđelje Isusovo - Hristovo otkrovenje koje poznaju istinski hrišćani širom svetaOvo je delo koje višestruko nadmašuje sadržaj Biblije, jer sadrži autentični život, misao i delovanje Isusa iz Nazareta koga doživljavamo i kao najvećeg proroka, duhovnog učitelja i mudraca. On sam, Hrist Božji objavio nam je u ovoj moćnoj vremenskoj prekretnici – u Proročkoj reči preko Svoje proročice i učiteljice, Gabriele iz Vircburga pojedinosti Svog moćnog prisustva u Isusu iz Nazareta. U ovom delu Hrist nam daje jedan moćan pregled onoga što je bilo, onog što jeste, onog što će biti…

OPŠIRNIJE..

  Cena:

900.00 din.

Naručite odmah

Velika kosmička učenja ISUSA iz Nazareta Isus iz Nazareta je uvek iznova oko sebe okupljao unutarnji krug apostola i sledbenika koje je upućivao u najviše zakone života, velika kosmička učenja. Prvi put je Hrist objavio ponovo ova kosmička učenja preko Svoje proročke reči i učinio ih dostupnima svim ljudima koji traže. Ona dodiruju čitaoca u najvećoj dubini njegove duše i bude sećanje na drugi život: život u Nebu. Hrist nas vodi preko Svojih najvećih objava u večni Zakon ljubavi. Iz njega On nam objašnjava i kauzalni zakon čime nam daje uputstvo kako da…

OPŠIRNIJE..

  Cena:

130.00 din.

Naručite odmah

Od Avrama do Gabriele - Reč proroka se ispunjavaDelo, koje je ispred vas, pokazuje u sažetom obliku veliki luk, kome u osnovi leži delovanje istinskih Božjih proroka, ali i uništavajuće posledice njihovog nepoštovanja kroz većinu ljudstva koje sluša popove, koji nisu sledili Božju reč.Polazeći od Avrama pa do Gabriele, proročice i izaslanice Božje za naše vreme, deluje jedan Duh, Sve Inteligencija, za jedan plan, koji leži u ispunjenju molitve , koju je poučavao Isus, Hrist – Očenaš…

OPŠIRNIJE..

Cena:

400.00 din.

Naručite odmah