Ovo je Moja Reč Alfa i Omega, Jevanđelje Isusovo

Ovo je Moja Reč Alfa i Omega, Jevanđelje Isusovo

  • Izdavač: Gabriele – Verlag Das Wort
  • Godina izdanja: 1995
  • Format: 18 x 12 cm
  • Povez: tvrde korice u zlatotisku
  • Broj strana: 924 strana
  • ISBN broj: 86-7939-002-X

  Cena:

900.00 din.

Naručite odmah

 

Opis knjige

Ovo je Moja Reč Alfa i Omega, Jevanđelje Isusovo
Hristovo otkrivenje koje poznaju istinski hrišćani širom sveta

Ovo je delo koje višestruko nadmašuje sadržaj Biblije, jer sadrži autentični život, misao i delovanje Isusa iz Nazareta koga doživljavamo i kao najvećeg proroka, duhovnog učitelja i mudraca. On sam, Hrist Božji objavio nam je u ovoj moćnoj vremenskoj prekretnici – u Proročkoj reči preko Svoje proročice i učiteljice, Gabriele iz Vircburga pojedinosti Svog moćnog prisustva u Isusu iz Nazareta.

U ovom delu objavljuje nam Hrist, Spasitelj svih duša i ljudi, preko Svoje Proročke Reči, mnogo toga što je do sada čovečanstvu bilo nepoznato. Hrist nam daje jedan moćan pregled onoga što je bilo, onog što jeste, onog što će biti…

Bog ne pita da li ljudi shvataju Njegovu Reč kao čistu reč Božju. Svaki čovek može sam da čita i da izgradi svoj sopstveni sud. Tako je On objavio: „Ko to može da shvati, neka shvati. Ko hoće da ostavi, neka ostavi“.

 

Iz sadržaja:

Obilje do sada nepoznatih aspekata iz Isusovog života – Beseda na Gori, sada još protumačena i produbljena od Hrista – Osnovno o životu nakon smrti – Zakon setve i žetve kao pomoć za svakodnevnu samospoznaju – Ishrana i zdravlje po Božjem zakonu – Odricanje i fanatizam – Primena sile i prolivanje krvi su protiv Božjeg zakona.

Ubijanje životinja i skrnavljenje prirode su protiv Božjeg zakona – Isusove mogućnosti i granice kod buđenja mrtvih – Nema večnog prokletstva – Preduslovi za lečenje iz Duha Božjeg – Ko su proždrljivi vuci u jagnjećoj koži – Upozorenja na zloupotrebu Hristovog imena za nehrišćanske ciljeve.

Dublji aspekti braka i partnerstva pred Bogom – Čovekova slobodna volja – Doba Svetlosti koje dolazi – Zašto je Isus mogao da bude uhvaćen i razapet – Ko zna Boga u sebi, tome nisu potrebne zemaljske vođe – Carstvo mira Isusa Hrista nastaje preko ljudi koji vrše Božju volju i mnogo toga drugog.

 

*********************************************************************

Radi boljeg razumevanja pročitajte još i:

*********************************************************************

Sadržaj knjige

Hrist, Sin Božji, Savladar Neba, Spasitelj svih ljudi i duša, graditelj i vladar Carstva Božjeg na Zemlji otkriva Svoj život, misao i delovanje kao Isusa iz Nazareta preko proročice Božje, Gabriele, Würzburg

Ovo je Moja Reč Alfa i Omega, Jevanđelje Isusovo
Hristovo otkrivenje koje poznaju istinski hrišćani širom sveta  

1. Predgovor
2. Ja Jesam
3. Prolog

1. Obećanje o rođenju Jovana Krstitelja
2. Čisto začeće Isusa Hrista
3. Rođenje i davanje imena Jovanu Krstitelju
4. Rođenje Isusa Hrista
5. Poklonjenje mudraca i Irod
6. Detinjstvo i mladost Isusova
7. Jovanova propoved o pokori
8. Krštenje Isusovo, Hristovo
9. Četiri iskušenja
10. Josif i Marija pripremaju Isusu gozbu – Andrija i Petar sreću Isusa
11. Marija Magdalena pomazuje Isusa
12. Svadba u Kani – Isceljenje u Kapernaumu
13. Prva propoved u sinagogi
14. Pozivanje Andrije i Petra – Dreser pasa – Bogataši
15. Isceljenje gubavoga, uzetoga i gluvoga
16. Pozivanje Mateja – Novo vino u starim mehovima
17. Isus šalje Dvanaestoricu
18. Slanje sedamdeset dvojice
19. Isus poučava molitvi
20. Povratak sedamdeset dvojice
21. Isus ukorava okrutnost prema konju
22. Buđenje kćeri Jairove
23. Isus i Samarjanka
24. Isus osuđuje okrutnost – On isceljuje bolesne i isteruje đavola
25. Beseda na Gori (1. deo)
26. Beseda na Gori (2. deo)
27. Beseda na Gori (3. deo)
28. Isus oslobađa životinje i potvrđuje Jovana Krstitelja
29. Hranjenje pet hiljada ljudi – Isus hoda po vodi
30. Hleb života i živi čokot
31. Hleb života – Priznanje Petrovo – Gonič kamila
32. Bog kao jelo i piće – Značenje mesa i krvi
33. O krvnoj žrtvi i praštanju grehova – Isceljenje na jezercetu Vitezda
34. Isusova ljubav za sva stvorenja
35. Parabola o milosrdnom Samarićaninu – Marija i Marta
36. Preljubnica – Farisej i carinik
37. Ponovno rođenje duše
38. O ubijanju životinja – Buđenje mladića iz Naina iz mrtvih
39. Sedam slikovitih priča o Carstvu Nebeskom
40. Isus tumači slikovite priče o Carstvu Nebeskom
41. Preobraćenje ptičara – Isceljenje slepoga
42. Isus poučava o braku – Isceljenje desetoro obolelih od lepre
43. Bogataš i Carstvo Nebesko – Zapovesti čišćenja
44. Vera Dvanaestorice – Stubovi-nosači Zajednice
45. Traženje znakova – Nečisti duh – Roditelji Isusovi i braća i sestre – Zemaljsko bogatstvo
46. Preobraženje Isusovo – Dvanaest Zapovesti
47. Ispravno razumevanje Zapovesti – Parabola o bogatom čoveku i Lazaru prosjaku
48. Isus hrani hiljadu ljudi i isceljuje na sabat
49. Istinski hram Božji
50. Hrist, svetlost sveta
51. Istina oslobađa – O pravilnom razumevanju Zapovesti
52. Isus objašnjava Svoju preegzistenciju – Verovati znači razumeti
53. Isceljenje slepog od rođenja – Pitanje sadukeja o uskrsnuću
54. Saslušavanje slepog od rođenja – Učenici kao Hristovo duhovno telo
55. Hrist, Dobri Pastir – Jedno sa Ocem
56. Buđenje Lazara
57. O maloj deci – Parabola o ribama – Oproštenje grehova
58. Radost zbog grešnika koji se pokajao – Parabola o izgubljenom sinu
59. O budnosti – Carinik Zakhej
60. Isus osuđuje pismoznance i fariseje kao licemere
61. Isus proriče kraj Doba
62. Parabola o deset devica
63. Slikovita priča o talantima
64. O biću Božjem
65. Poslednje pomazanje od Marije Magdalene – Spremanje izdaje
66. Učenja o savršenstvu
67. Ulazak u Jerusalim – Poslednji sud
68. Poređenja o Božjem sudu
69. O smrti, ponovnom rođenju i životu
70. Isus prekoreva Petra zbog žestine
71. Čišćenje hrama
72. Isusova oproštajna beseda
73. Pravi čokot
74. Isus priprema Svoje učenike na ono što predstoji
75. Poslednja pashalna večera
76. Pranje nogu – Poslednja večera
77. Bol u Getsimanskom vrtu
78. Judino izdajstvo – Petrovo odricanje
79. Saslušanje pred prvosveštenikom Kajafom
80. Judino pokajanje
81. Saslušanje pred Pilatom
82. Razapinjanje Isusa na krst
83. Isusov Pogreb
84. Uskrsnuće Isusovo
85. Vaskrsli Isus ukazuje se dvojici učenika u Emausu
86. Isus se pojavljuje u hramu i prestaju krvne žrtve
87. Isus se ukazuje Svojim učenicima
88. Osmi dan posle Uskrsnuća
89. Isusovo ukazivanje na jezeru Genisaretskom
90. Šta je Istina?
91. Red Zajednice (1. deo)
92. Red Zajednice (2. deo)
93. Red Zajednice (3. deo)
94. Red Zajednice (4. deo)
95. Uznesenje
96. Izlivanje Svetog Duha

1. Pogovor
2. Zakoni Božji za Carstvo Mira Isusa Hrista
3. Izveštaj prahrišćana Zaventne zajednice Novi Jerusalim u Univerzalnom Životu za istorijsko Hristovo Delo otkrivenja „Ovo je Moja Reč “ o razvoju, izgradnji i strukturi Carstva Mira Isusa Hrista (stanje 1992.)
4. Za bolje razumevanje ovog dela: Božje proroštvo
5. Knjige i kasete Univerzalnog Života

 

*********************************************************************

Radi boljeg razumevanja pročitajte još i:

*********************************************************************