Gabriele izdavačka kuća Reč – O nama

Gabriele izdavačka kuća Reč – O nama

 

[soliloquy slug="knjiga-poruka-iz-svemira"]

 

gabriele izdavačka kuća reč logo

Gabriele izdavačka kuća Reč objavljuje Proročku reč današnjice objavljenu preko Gabriele iz Würzburga, proročice i izaslanice Božje za naše vreme, u obliku knjiga, brošura, DVD-ja i CD-ova. Reč Slobodnog Univerzalnog Duha ponuđena je ljudima svih kultura već 40 godina, punoćom božanskih objava, školovanja i objašnjenja, kao vodič za odgovorno življenje.

Proročka reč današnjice gradi na prahrišćanstvu, na učenjima Isusa iz Nazareta i Njegovog Govora na Gori kao i na Deset Božjih zapovesti datih preko Mojsija. Učenja i reč Univerzalnog Duha slobodni su od tradicije i svih spoljašnjih religija. Slobodni Duh, Svemirski Jedan, Život, nije reč Crkava. U tom smislu neke knjige Gabriele izdavačke kuće Reč služe da razotkriju zloupotrebu imena Isusa iz Nazareta.

Univerzalna kosmička učenja Slobodnog Duha

Univerzalna kosmička učenja Slobodnog Duha ukazuju na povezanosti svih životnih oblika i životnih snaga, objašnjavaju značenje i smisao života na Zemlji i pokazuju put u jedinstvo i ljubav prema bližnjem među ljudima ali i sa carstvima prirode i sa životinjskim svetom. Osnovni princip za življenje koji vodi miroljubivom životu koji takođe uključuje prirodu i sva stvorenja je: Ne čini drugome ono što ne želiš da se tebi čini – ili – Čini drugima prvi ono što želiš da oni tebi čine!

Širenje

Briga nas prahrišćana je, da širimo učenje ljubavi prema Bogu i bližnjem, Isusu iz Nazareta čoveku, prirodi i životinjama, kao što je ponovljeno u našem vremenu od strane Nositeljice slobodnog duha, Gabriele. Uz pomoć́ i vođstvo slobodnog duha, svako ljudsko biće – ako je voljno – može pronaći svoj put do Boga u sebi, u miru sa svojim srodnim ljudima i carstvima prirode.

Prahrišćani u duhu Isusa iz Nazareta kažu: Pozitivni, ispunjeni život je potreban današnjem čoveku.

 

Izdanja Gabriele izdavačke kuće Reč u Srbiji izdaje i distribuira:

Gabriele izdavačka kuća Reč d.o.o.,

Veljka Čubrinovića 10, 25 000 Sombor

Telefon: 066/ 5000-808

E-mail: izdavacka.kuca.rec@gmail.com

PIB: 111234170